Walker Art Library/Imageselect

Varför försvann tempelriddarna?

Tempelriddarna levde gott på kyrkans välsignelse i många år, men till slut föll deras orden offer för en maktkamp mellan kungen och påven.

År 1119 grundade en handfull riddare en munkorden – Tempelherreorden – vars uttalade uppgift var att skydda de stora mängder krist­na pilgrimer som vallfärdade till Heliga landet.

Riddarna ägde inget och levde på allmosor.

Allt det förändrades dock tio år senare, när kyrkan gav orden sin formella välsignelse.

Inom kort regnade donationerna från Europas adel över tempelriddarna.

De följande årtiondena gav riddarna sig in i bland annat bankverksamhet, ­lantbruk och uppköp av land.

Allt detta gjorde de ”fattiga” munkarna sten­­ri­ka – så rika att furstar och kungar stod i kö för att låna pengar av dem.

Tempelriddare brändes på bål

Till de skuldsatta regenterna hörde franske Filip IV, som hade lånat stora sum­mor för att finansiera sina krig.

När kungen inte kunde betala sin skuld anklagade han munkarna för kätteri, avgudadyrkan och homosexualitet, och år 1307 lät han gripa samtliga tempelriddare i Frankrike.

Samtidigt pressades påve Clemens V att utfärda ett antal bullor, som först dömde orden för bland annat ­kät­te­ri och sedan upplöste den.

Ett stort antal riddare brändes på bålet efter att ha torterats att erkänna.

Deras väldiga tillgångar överläts åt Johanniterorden. Det som var kvar av tempelriddarnas rikedomar konfiskerades av Filip IV.

Det nyfunna dokumentet är en sammanställning från ­rättegången mot munkarna.

© Alessia Giuliani/Ritzau Scanpix

Dokument frikänner riddarna

Ett dokument som år 2001 hittades i Vatikanens hemliga arkiv visar att påve Clemens V var ­övertygad om tempelriddarnas oskuld, trots att han orsakade deras undergång.

Dokumentet från 1308 visar att påven frikände riddarna från ­anklagelserna om kätteri, innan han pressades att upplösa orden 1312.

Katolska kyrkans nuvarande ­officiella ståndpunkt är att tempelriddarna blev orättfärdigt dömda, och att kung Filip IV pressade Clemens V att avkunna domen.