Vad kostade en ringbrynja?

Hur dyr var en ringbrynja på medeltiden?

© Bridgeman

Enligt medeltidshistorikern Frances Gies kostade en ringbrynja på 1100-talet hundra shilling.

Beloppet är svårt att omvandla till dagens valuta då värdet på myntfoten varierade, men en kvalificerad gissning är att en ringbrynja kostade lika mycket som en ny bil i dag.

För en bonde eller hantverkare var det flera årslöner, och en riddare klarade det på ett par månadslöner.

Det höga priset berodde på att ringbrynjor var extremt tidskrävande att tillverka. Döda riddares brynjor stals ofta efter ett slag, och såldes vidare för stora summor.

Så tillverkas en brynja

En metalltråd lindas hårt kring en smal stång, tills tråden bildar en lång, fjäderliknande spiral.

© Bridgeman

Spiralen klipps upp på längden, så att man får en mängd små ringar. Båda ändarna av ringen hamras platta.

© Bridgeman

Ringarna sätts ihop så att varje ring flätas ihop med fyra andra ringar. Ändarna på varje ring nitas samman

© Bridgeman