Veronika Paschenko

Tusen år gammal krigare var varken man eller kvinna

Undersökning av dna från finsk krigargrav överraskar arkeologer och könsforskare.

När arkeologer 1968 grävde ut en finsk krigargrav möttes de av en förbryllande syn. Den döde hade begravits på 1000-talet och hade enligt forskarna varit klädd i ”typiskt feminina plagg från perioden”, men samtidigt innehöll graven även vapen, som experterna normalt förknippar med män.

Det spekulerades i om det hade varit en dubbelgrav med både en man och en kvinna, eller om det var en krigarkvinna som man hittat. Nu visar nya undersökningar av kvarlevorna att den döde var född som man, men med en extra X-kromosom. Antagligen har personen därför haft förminskade manliga könsdelar och större bröst.

Klädseln antyder att personen i graven har betraktat sig själv som kvinna, men samtidigt behållit sin manliga roll som krigare.

Krigaren hade fått fina gåvor med sig i döden – bland annat ett svärd med bronsfäste och två ovala broscher.

© Finnish Heritage Agency

Blev inte utstött ur samhället

Trots sin annorlunda framtoning har den döde krigaren uppenbarligen inte diskriminerats.

”Den begravde personen tycks ha varit en högt respekterad medlem av deras samhälle”, förklarar arkeologen Ulla Moilanen vid universitetet i Åbo. Det understryks av de värdefulla smycken och vapen som personen begravdes med.

Den icke-binära personen i graven kan vara en av de första arkeologiska indikationerna på att kön och könsroller på den tiden inte alltid var skarpt definierade.