Tornerspel och kungliga karuseller

Fanns det riddarspel och torneringar i Sverige liknande dem man ser i filmer om till exempel Robin Hood och Ivanhoe?

Medeltida riddare och tornerspel.

Under tidig medeltid påminde tornerspelen i Europa om regelrätta slag, så kallade mêlées. De ägde först rum på stora fält men för att göra dem mer publikvänliga började de hållas inom särskilda områden där man slogs man mot man – till häst och på marken.

Så småningom reglerades spelen som blev säkrare genom att man skilde på kamper med skarpa och trubbiga vapen. Båda formerna var populära i Europa och bedrevs parallellt.

Utifrån romantiska riddarromaner började tornerspelen efter hand ta sig allt mer konstlade uttryck. Under andra hälften av 1200-talet bjöds kvinnor in att bevittna det hela.

Torneringarna blev karusellspel

Under tidigt 1400-tal utvecklades tornerskranket, det »staket« som separerade de ridande kämparna och förhindrade att hästarna kolliderade. Men på sina håll fortsatte uppgörelserna även på öppna rännarbanor.

De europeiska kungarna försökte monopolisera torneringarna som ett led i att framhäva sin makt. Detta gjorde att tornerspelen under 1500- och 1600-talet utvecklades till »karusellspel«. Dessa överdådiga skådespel arrangerades efter ett specifikt tema, där en stor procession red igenom staden fram till arenan där olika övningar skulle visa deltagarnas ridskicklighet.

Inför karusellen skickades ett utmaningsbrev ut där temat deklarerades, liksom ett program som beskrev hur karusellen skulle arrangeras och vilka som skulle delta – ofta handlade det om fyra lag som skulle försvara en devis som passade in på huvudtemat.

Gustav III:s karusell från 1785, »Den förtrollade skogen«, var en del av firandet av Gustaf Mauritz Armfelts bröllop med Hedvig Ulrika De la Gardie.

© Pehr Hillerström/Bukowskis

Tornering vid Magnus Erikssons kröning

Så till frågan om Sverige. Det tidigaste omnämnandet av ett faktiskt svenskt tornerspel har vi från Magnus Erikssons kröning i Stockholm 1336. I övrigt handlar de flesta bevarade svenska källorna mer om teatraliska karusellspel än de tvekamper vi – via filmindustrin – brukar förknippa med tornerspel.

Det var populärt att anordna dessa skådespel vid kröningar och andra festliga tillfällen. Både Gustav Vasa och Erik XIV anordnade riddarspel i anslutning till sina kröningar – den senare deltog själv i spelen. Men med kontinentala mått mätt var de svenska spelen relativt blygsamma.

Karl IX anordnade ett flertal torneringar som mest fungerade som militärövningar.

Gustav IV Adolf romantiserade riddarna

Från Gustav II Adolf och framåt blev spelen allt mer teatraliska. Ett praktexempel är Karl XI:s karusell i samband med hans trontillträde 1672. Gustav III lät 1776 och 1777 anordna karuseller där målet enligt kungen själv var att återuppväcka de gamla sporterna med god moral och sin demonstration av ridskicklighet. Gustav IV Adolf var bland de första europeiska kungar som anordnade tornerspel där man romantiserade riddarkulturen.

Så svaret är nja, tornerspel som i Ivanhoe och Robin Hood har funnits i Sverige, men betydligt senare och lite annorlunda än som vi känner dem från filmerna.

Publicerad i Populär Historia 10/2017