Shutterstock
Smältande ur Dali

“Nu är det år 2022”

Den tyske kalenderkritikern Heribert Illig hävdar att påven och den tyske kejsaren under medeltiden hittade på 297 år. Fifflade de med tiden för att få uppleva Jesu återkomst?

Stigbygeln och en katedral avslöjar lurendrejeriet

Vår tideräkning bygger på en lögn, hävdar den tyske kalenderskeptikern Heribert Illig. Därmed måste det vara en myt att vi lever i året 2022 – i själva verket borde kalendern visa 1725.

Det var 1996 som Heribert Illig avslöjade myten, som han hade upptäckt genom att gå igenom medeltida skrifter och granska arkeologiska fynd. Han hittade flera tydliga indicier för att det ”saknas” 297 år.

Ett av hans indicier är stigbygelns intåg i Europa: Det tog omkring 300 år för den att nå från Öst- till Västeuropa.

För att fylla de saknade åren i historien var krönikeskrivarna tvungna att uppfinna händelser och personer – bland andra frankernas kejsare Karl den store.

Katedralen i Aachen

Heribert Illigs misstankar har väckts av bland annat kupolen på katedralen i Aachen.

© Shutterstock

I kejsarens residensstad Aachen fann Illig en arkitektonisk egendomlighet: Stadens domkyrka, som officiellt blev färdig år 803, pryds av en imponerande stenkupol, som ingen byggmästare kopierade under de följande 150 åren. Illig undrar om det kan bero på att den byggdes först många år senare?

Mannen bakom bedrägeriet ska vara den tysk-romerske kejsaren Otto III, som med påve Sylvester II:s hjälp fick årtalet att hoppa från 702 till 999, så att de skulle kunna uppleva Jesu återkomst år 1000.

Kejsar Otto III

Kejsar Otto III sägs ha hoppats få möta Jesus.

© World History Archive/Imageselect

Påhittade eller verkliga år?

FÖR

Skriftliga källor: Illig hävdar att dokument som dateras till århundradena före årtusenskiftet måste ha tillkommit senare, eftersom de är skrivna med en nyare skrifttyp.

Få arkeologiska fynd: Det finns endast få fynd av byggnadsrester från de tre århundradena, vilket Illig tolkar som att ingenting har byggts.

Den långsamma stigbygeln: Från stäpperna nådde stigbygeln östra Europa omkring år 570. Men de följande 300 åren gick utbredningen i stå. Först på 900-talet hade hela Europa fått kännedom om den förträffliga uppfinningen, påpekar Heribert Illig och hans anhängare.

Läs fler argument här:
www.fantomzeit.de/?p=70

EMOT

Munkarna kopierade: Det Illig kallar förfalskningar är i själva verket kopior. Under medeltiden var enda sättet att rädda en originaltext som höll på att förstöras att skriva av den.

Byggen under medeltiden: Under medeltiden byggdes de flesta hus av förgängliga material som trä och lera, som inte lämnat många spår efter sig.

Snäv historieuppfattning: Illig har kritiserats för att fokusera för mycket på det frankiska området. Utanför frankernas rike finns det många bevis för att historien fortsatte. Det är till exempel under denna tid som profeten Muhammed dyker upp, och det muslimska riket expanderade. Även vikingatiden infaller under de så kallade uppfunna århundradena.

Vikingar krossar teorin om en falsk medeltid

Idén om 297 år av påhittad medeltid är ett spännande tankeexperiment! Tänk om två mäktiga män hade lyckats manipulera med kalendern för att få uppleva Jesu återkomst.

Under tidig medeltid antog människor att domedagen skulle infalla år 1000, så motivet till bluffen är förståeligt. Mindre övertygande är de indicier som Heribert Illig har lagt fram.

Han kallar medeltida texter för förfalskningar, när de helt uppenbart är senare kopior.

För skandinaver representerar de aktuella århundradena vikingatiden, som i allra högsta grad kan styrkas med arkeologiska fynd och dateras exakt med till exempel dendrokronologi (analyser av årsringar i trä).

Illigs teori har flera anhängare, men så vitt vi vet inga i Norden.

MYTKROSSARNAS DOM: Ett fascinerande tankeexperiment.