Western Power Distribution

Mystisk tunnel upptäckt nära medeltida kloster

Av en slump fick arkeologer korn på en okänd tunnel, som löper längs floden mot berömt kloster.

Personal från det walesiska elbolaget Western Power Distribution fick en rejäl överraskning, när de skulle flytta en elmast. Masten stod på en kunds tomt inte långt från klostret Tintern Abbey i södra Wales.

”Innan arbetet påbörjades hade alla vanliga kontroller och godkännanden ordnats. Det hade inte heller dykt upp något på våra ritningar eller i arkiven, som indikerade att det fanns något avvikande på platsen”, säger teknikern Allyn Gore.

När elbolaget började gräva stötte arbetarna emellertid plötsligt på ett stort hålrum, som de först antog var en naturlig grotta under jorden. Det visade sig dock snabbt att hålrummet var skapat av människor och ingick i ett långt tunnelsystem, som löper längs den närbelägna floden.

VIDEO: Ett brittiskt tv-team fick kasta en blick in i tunneln, som ännu inte utforskats i hela sin längd.

Ingen kände till tunneln

Tunnelsystemet finns inte med på någon karta över området, varav de äldsta är från 1700-talet. Lokala arkeologer har konstaterat att den låga tunneln, som är omkring 120 centimeter hög, härrör från medeltiden.

Syftet med tunneln är än så länge ovisst, men spekulationerna är många. Lokalhistoriker funderar på om den i tider av oro kan ha varit en hemlig flyktväg från det lokala klostret Tintern Abbey – eller om den kan ha fungerat som en underjordisk akvedukt för färskvatten.