Keith Corrigan/Imageselect
pest död medeltid

Mossar ger nya kunskaper om digerdöden

Mossar har visat sig vara en guldgruva av historisk information. I årtusenden har pollen från grödor, träd och buskar lagrats i dyn.

I mitten av 1300-talet drabbades stora delar av Europa av pesten, vilket gjorde att hela regioner tömdes på människor.

Nu visar prover från polska mossar att Polen nästan helt förskonades från farsoten.

Upptäckten gjordes när en forskargrupp studerade borrprover från tre olika mossområden i Polen.

Mossarna är pollenarkiv

Likt ett omfattande arkiv har mossarna under årtusenden lagrat sediment, bland annat frön och pollen från när och fjärran.

Genom att ta ett borrprov och undersöka innehållet av pollen i olika lager lyckades forskarna kartlägga vilka växter, träd och grödor som växte i närheten av mossarna vid olika tidpunkter i historien.

Enligt historikern Piotr Guzowski vid universitetet i Białystok lyckades forskarna identifiera de lager i mossen som härrör från tiden då pesten härjade.

”I de borrkärnor vi hittills undersökt har vi inte registrerat någon nedgång i antalet pollen från sädesslag, ogräs eller andra växter som kan kopplas till mänsklig aktivitet. Det innebär att det inte skedde någon avfolkning”, berättar Guzowski.

Svensk invasion blev förödande

Deras resultat ger stöd åt de historiker som hävdar att Polen knappt alls drabbades av pesten.

I gengäld visar studierna att den svenske kungens invasion av landet i mitten av 1600-talet fick allvarliga konsekvenser för Polens bönder.

Det gjorde att åkrarna övergavs, så i stället för pollen från sädesslag har forskarna hittat pollen från tallarna som bredde ut sig på den ouppodlade marken.