VollwertBIT

Medeltidens containerfartyg hittat i Estland

Arkeologer jublar över fyndet av det hittills största och bäst bevarade lastfartyget från medeltiden. Fartygstypen gjorde att de tyska Hansastäderna kunde dominera Östersjön.

I början av 1300-talet sjönk ett lastfartyg i Tallinns hamn i Estland. Nu – drygt 700 år senare – har byggnadsarbetare hittat vraket.

De arkeologiska utgrävningarna tyder på att koggen är den hittills största och bäst bevarade av sitt slag. Fartyget hade en lastkapacitet av omkring 200 ton.

”Den är väldigt välbevarad jämfört med Bremenkoggen”, förklarar arkeologen Mihkel Tammet från Muinasprojekt OÜ, som står bakom utgrävningen.

Bremenkoggen är det lastfartyg som hittills betraktats som pärlan i museernas blygsamma samling av koggar. Fartyget hittades 1962 i floden Weser och är 23 meter långt och 7,6 meter brett. Tallinns kogg uppskattas dock vara en meter längre, en och en halv meter bredare och med allt trä bevarat.

På Deutsche Schifffahrtsmuseum i Bremerhaven kan besökarna beskåda den så kallade Bremerkoggen.

© Olga Ernst

Koggen gjorde tyskarna rika

Koggen i Tallinn dök upp i samband med grävarbetet för en kontorsbyggnad flera meter från vattnet.

”För 800 år sedan var vattnet två meter djupt här”, förklarar Mihkel Tammet.

Utgrävningen av Tallinnkoggen fotograferad av en drönare.

© Silver Jäger

Under medeltiden var koggen Europas viktigaste fartygstyp. Den var byggd för handel och lastrummet kunde rymma stora mängder varor.

Koggen band samman Europa i en tid, då det gick betydligt fortare att transportera gods till sjöss än på land. I synnerhet Hansan – en sammanslutning av framför allt nordtyska handelsstäder – använde sig av fartygstypen, och koggen i Tallinn har troligen tillhört just Hansan.

LÄS OCKSÅ: Hansestäderna – havens och handelns härskare