University College Cork, Shutterstock
Bog fra Middelalderen, Marco Polo

Medeltida bok om Marco Polo lämnas tillbaka

The Book of Lismore innehåller en besynnerlig blandning av irländsk och europeisk medeltidshistoria. Marco Polo har fått ett eget kapitel i verket, som Irland länge har velat få tillbaka.

Ett av Irlands äldsta bokverk, The Book of Lismore från 1480, återvänder nu till den gröna ön. Sedan 1914 har boken förvarats på hertigens av Devonshire slott Chatsworth House i England.

En av hertigens förfäder kom över verket på 1700-talet, när han gifte in sig i en adelsfamilj med stora ägor i Irland.

Bog fra Middelalderen, Marco Polo

Totalt 198 sidor av The Book of Lismore återlämnas nu till ett universitet i Irland. Under årens lopp har 42 sidor försvunnit.

© University College Cork

Boken är ett viktigt stycke irländsk historia och som så många av dåtidens verk innehåller den en lite besynnerlig blandning av historier:

● De första kapitlen handlar om Irlands tidigaste helgon.

● Ett kapitel redogör för den frankiske kungen Karl den stores erövring av Europa på 700-talet.

● Berättelser om irländska kungar och hjältar upptar en del av de 198 bevarade sidorna.

● Den första irländska översättningen av Marco Polos förunderliga resa till Kina 1271 är ett av bokens mer överraskande inslag.

Bog fra Middelalderen, Chatsworth

Boken har i lite drygt hundra år funnits på Chatsworth House i England. Slottet ligger tio mil öster om Liverpool.

© Shutterstock

Bokens senaste ägare, Peregrine Cavendish, som är den tolfte hertigen av Devonshire, förklarar att det rör sig om en donation. Book of Lismore ska hädanefter ingå i University Cork Colleges samling:

”Min familj och jag är glada att det har blivit möjligt. Vi hoppas att många framtida generationer av universitetets studerande, lärare och besökare kommer att uppskatta boken.”

Universitetet i Cork har en av Irlands största samlingar av böcker från medeltiden.