Herbert Art Gallery & Museum

”Lady Godiva red naken längs gatorna”

Myten om Lady Godiva, som tog av sig kläderna i protest mot orättvisa skatter, har skildrats i allt från sånger till filmer. Men var det i själva verket hon själv som drev in skatterna?

Bakgrunden: Hustru övertygade earl genom att klä av sig

I mitten av 1000-talet var Leofric, earlen av Mercia, en av de mäktigaste männen i England. Men Leofric var en hård ledare, som beskattade sina undersåtar kraftigt, inte minst invånarna i staden Coventry, som earlen själv hade grundat. Hans hustru, Lady Godiva, vädjade oupphörligen till honom att sänka skatterna, men han avfärdade hennes böner.

Till slut bestämde Leofric sig för att få tyst på sin hustru med ett omöjligt förslag:

”Inte förrän du rider naken genom Coventrys gator kommer jag att ändra på något över huvud taget.”

Ett av Coventrys landmärken är det stora Lady Godiva-uret, som varje timme låter den nakna kvinnan rida fram och begapas av Tom.

© Andrew Paterson/Imageselect

Godiva tog sin make på orden och utfärdade en proklamation, i vilken hon bad alla invånare att hålla sig inomhus och stänga sina fönsterluckor. Därefter red hon naken genom staden, skyld endast av sitt långa hår.

En man, en skräddare vid namn Tom, kunde emellertid inte låta bli att tjuvkika på den nakna adelsdamen. Enligt legenden blev han omedelbart blind och sedermera känd som ”Peeping Tom” (smygtittande Tom).

Efter att Godiva hade gett prov på sin imponerande viljestyrka och sin beredvillighet att göra sådana uppoffringar för Coventrys invånare, kunde Leofric inte göra annat än att hålla sitt ord och sänka skatten.

Historien om Lady Godiva är en av de mest kända från Englands medeltid, men den innehåller mängder av oklarheter: Varför skildras Coventry som en storstad när endast 70 familjer bodde där? Och varför behövde Godiva be sin make att sänka skatten, när det i själva verket var hon som drev in den?

Video: Lady Godiva nämns i bland annat Queens hit ”Don’t Stop Me Now”

För och emot: Godiva är känd från källorna

© Shutterstock
  • Godiva och hennes make Leofric är riktiga, historiska personer, som är väl beskrivna i källorna. Hennes givmildhet gentemot i synnerhet kyrkan och klostren nämns ofta.

  • Enligt historikern Joan Lancaster har myten om Lady Godivas ritt berättats i Coventry ända sedan 1100-talet. Den byggde på ett kollektivt minne av hennes givmildhet och hjälp till staden.

  • Andra anser att myten har sina rötter i en hednisk fruktbarhetsritual, då en majdrottning fördes naken till gudinnan Cofas träd. Cofa är anglosaxiska för Freja, och ortsnamnet Coventry härrör sannolikt från ”Cofa’s tree”. Historien om Godiva kan ha blandats med den hedniska traditionen.

© Shutterstock
  • Leofric beskrivs sällan som en orättfärdig earl i källorna, och förhållandet mellan honom och Godiva tycks ha varit jämlikt. Hon var en av Englands rikaste kvinnor och ägde själv stora landområden. Godiva hade bland annat rätt att driva in skatter i Coventry, och därför skulle hon själv ha kunnat sänka skatterna, om hon tyckte att invånarna led under bördan.

  • Myten nedtecknades först på 1200-talet, omkring 200 år efter att händelsen ska ha ägt rum. Den nämns i många medeltida skrifter, men berättelserna skiljer sig åt en hel del.

  • Historien om ”Peeping Tom” har ingen som helst förankring i verkligheten. Den dök upp först på 1700-talet, men blev snabbt populär.

Slutsats: Adelsfru red inte naken genom staden

Myten om Godivas nakenritt håller inte för närmare granskning – till exempel skildras hon alltid som en ung kvinna, men eftersom hon föddes 990, och Coventry grundades 1043, måste hon ha varit omkring 53 år gammal.

Men myten kan ha uppstått för att hon hjälpte till på andra sätt. Visserligen drev Godiva in skatt i Coventry, men staden skulle även betala den avskydda skatten heregeld, som finansierade kungens armé. År 1041 brändes staden Worcester ner till grunden, eftersom invånarna vägrade att betala.

En del historiker tror att Godiva betalade denna skatt ur egen ficka för att Coventry inte skulle drabbas av samma öde.

Historien om hennes givmildhet kan senare ha smält samman med berättelserna om fruktbarhetsritualen från hednisk tid.

MYTKROSSARNAS DOM: Historien har förvrängs under seklens lopp.