SHAI HALEVI / ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Klotter från riddartiden upptäckt i kung Davids grav

En berömd schweizisk riddare kunde inte låta bli att lämna ett bestående minne av sig själv i Jerusalem, visar arkeologiska undersökningar i kungagraven.

Klotter som ”Kilroy was here” har under årens lopp skrivits på otaliga historiska byggnader. Ett nytt fynd visar att klotter inte heller under medeltiden var något ovanligt.

I kung Davids grav i Jerusalem har israeliska arkeologer upptäckt en gammal inskription i väggen. Någon gång år 1466 ristade den schweiziske riddaren Adrian von Bubenberg in sitt namn där.

”Byggnaden var då ett kloster, som även användes som härbärge för europeiska pilgrimer. Många av dem lämnade efter sig märken på väggarna”, förklarar arkeologerna Michael Chernin och Shai Halevi vid IAA, Israels riksantikvarieämbete.

Arkeologerna har med hjälp av så kallad multispektral fotografering registrerat hela 40 förekomster av klotter i Sionskyrkan, där israeliternas kung David enligt traditionen begravdes.

Schweizarna hyllar Adrian von Bubenberg för hans tappra försvar av staden Murten 1476.

© Diebold Schilling the Elder

Klottraren blev nationalhjälte

När Adrian von Bubenberg 1466 gav sig ut en vallfartsresa till Jerusalem regerade egyptiska mamluker staden och tjänade bra på kristna pilgrimer.

Tio år senare blev von Bubenberg schweizarnas store hjälte, när han ledde en armé till seger i slaget vid Murten. Utanför staden besegrade han det tyska hertigdömet Burgunds invasionsstyrka.

I dag står det statyer av Adrian von Bubenberg på flera håll i Schweiz. Under 1800-talet framställdes han nämligen som det yppersta exemplet på ridderlighet.