Allan Faurskov/Viborg Museum
hög med mynt, fortfarande med jord på

Jätteskatt dold i den danska myllan

Mer än 6 000 mynt från medeltiden dök upp i en åker, när en amatörarkeolog gick igenom området med sin metalldetektor.

När amatörarkeologen Sidse Stephensen i början av januari 2021 gick omkring på en åker strax utanför staden Viborg i Danmark, gav hennes metalldetektor plötsligt utslag. Inom kort hade hon grävt fram tretton mynt från 1300-talet.

Men metalldetektorn indikerade att ännu mer gömde sig under marken, så Sidse Stephensen kontaktade Viborg Museum, som skickade ut personal för att bekräfta fyndet. Sedan dess har museets personal och medlemmar av Midtjysk Detektorforening i hemlighet arbetat med att gräva ut skatten, som visat sig bestå av inte mindre än 6 673 mynt.

Alla fornfynd tillfaller Nationalmuseet, som nu ska värdera fyndet. Sidse Stephensen kan därefter se fram emot en rejäl belöning.

© Allan Faurskov

Skatten kunde köpa 16 kor

Skatten hade en avsevärd köpkraft under medeltiden och kunde ha betalat för omkring 16 kor eller tre starka arbetshästar.

Mynten härrör alla från perioden 1310 till 1330 – en turbulent tid i Danmarks historia, då stora delar av riket var pantsatt hos tyska furstar, och det rådde ofred.

Intendent Mikkel Kieldsen från Viborg Museum förklarar att de oroliga tiderna gjorde att människor grävde ner sina värdesaker. Varför ägaren aldrig kom tillbaka är oklart. Kanske dödades han i något av de krig som plågade landet, eller så dukade han under för pesten, som några år senare drabbade Danmark.

De 6 673 mynten, som fått namnet Stenmoseskatten, ska nu skickas till Nationalmuseum i Köpenhamn, men arkeologerna hoppas att skatten en dag kan ställas ut på det nya Viborg Museum, som snart kommer att stå färdigt.