Hur tillverkade man ringbrynjor?

När uppstod idén att sätta ihop hundratals små ringar till en ringbrynja?

När en ny smides­teknik kom på 1200-talet hade de flesta soldater råd att skaffa sig en ringbrynja.

Någon gång under antiken fick en smed idén att sätta ihop metallringar till rustningar. Ringbrynjor var periodvis standardutrustning i den romerska armén, men de var dyra att tillverka.

För att ge ett ordentligt skydd måste varje ring sitta ihop med fyra andra. En brynja krävde hundratals ringar, och det tog lång tid att foga ihop dem med nitar eller genom svetsning.

Den mesta tiden gick dock åt till tillverkningen av själva ringarna som smiddes en och en.

Ny teknik gjorde arbetet lättare

På 1200-talet kom en ny teknik som skar ned tidsåtgången – och priset. Euro­peiska smeder lärde sig smida metalltråd. Nu behövde man bara klippa korta bitar av tråd och böja dem till ringar.

Följden blev att andra rustningstyper försvann – nu hade fler soldater råd att köpa sig en ringbrynja.