Alina Kuptsova/Pixabay
Ridder rustning middelalder

Hur blev man riddare?

Huvudregeln var att det bara var för­behållet män från adliga familjer att dubbas till riddare. Vissa soldater fick dock äran som belöning för särskilda bedrifter.

För en utvald adlig pojke var vägen lång. Så snart han hade fyllt åtta år inkvarterades han på en borg där vapenmästaren tränade honom i vapenkonst, jakt och ridning medan skolmästaren undervisade i latin, kristendom och retorik.

Borgfrun och kammarfröknarna lärde upp pojken i sång, dans och höviskt uppträdande.

På sin 16-årsdag utnämndes han till väpnare och tjänade direkt under en riddare som lärde honom att slåss med lans och i rustning.

När han var 20 år dubbades väpnaren till riddare under en storslagen ceremoni. Kvällen före ceremonin klädde sig riddaren i en enkel vit tunika och han bad hela natten för att rena sin själ.

Hans plikt var nu att lyda sin herres order resten av livet. I gengäld fick riddaren betalning i form av land med tillhörande undersåtar, eller en generöst tilltagen summa pengar.