Wellcome Collection & Shutterstock
Fødselsbælte

Gud gav en hjälpande hand vid födseln

När en kvinna under medeltiden närmade sig slutet på sin graviditet kunde hon låna ett magiskt förlossningsbälte för att vara säker på att allt skulle gå bra vid födseln.

Ett tre meter långt och tio centimeter brett pergament från slutet av 1400-talet bars av kvinnor i samband med att de skulle föda, avslöjar en studie från University of Cambridge.

Det långa pergamentet är tillverkat av fårskinn och smyckat med religiösa motiv och böner.

Henrik VIII försökte utrota katolicismen i England.

© Shutterstock

England förbjöd förlossningsbältena

Under medeltiden betraktades förlossningsbälten som ett slags beskyddande amulett, som hjälpte en gravid kvinna och hennes barn säkert genom förlossningen.

Klostren i England lånade därför ut bälten till höggravida kvinnor, men det förbjöds av Henrik VIII, och de flesta bälten förstördes.

Forskarna fann spår av mjölk och honung

I många år har forskarna grubblat på om förlossningsbältet verkligen bars under själva förlossningen.

Genom att skrapa av lite av pergamentet och göra en biokemisk analys har forskarna funnit spår av vaginalvätska – samt rester av bland annat honung, mjölk och ägg, som ingick i medeltida mixturer, som skulle hjälpa födande kvinnor.

Kvinnor använde magiska bälten

För att skydda sig själv och sitt ofödda barn lindade medeltidens kvinnor gärna in sig i pergament inför födseln.

© Wellcome Collection

Kungligt förbud

Ytterst få förlossningsbälten överlevde reformationen i England, då Henrik VIII förbjöd dem.

© Wellcome Collection

Skyddande böner

Förlossningsbältet är fyllt med kristna böner och religiösa motiv, som skulle skydda den födande.

© Fiddyment et al., Royal Society Open Science

Pergament som bälte

Ingen vet med säkerhet hur förlossningsbältena bars, men forskarna har flera hypoteser.

Bältet bars alltså under förlossningen. ”Bältet har många fläckar och ser ut som ett dokument som använts aktivt”, förklarar studiens huvudförfattare, biokemisten Sarah Fiddyment, för nätmediet Live Science.