e-codices.unifr.ch, Shutterstock

Forskare avslöjar enorma förluster av medeltida böcker

Ny banbrytande metod beräknar hur många av medeltidens böcker som överlevt till i dag. Resultatet visar att få länder tagit hand om sitt kulturarv.

Historier som Artursagan och Dantes Den gudomliga komedin läses fortfarande, men under historiens gång har otaliga av medeltidens mästerverk gått förlorade. Exakt hur mycket skönlitteratur från medeltiden som försvunnit har en grupp forskare vid universitetet i Antwerpen i Belgien räknat på.

Docent Mike Kestemont och hans forskarlag valde en matematisk metod som vanligtvis används av biologer. Den så kallade ”Unseen species model” har utvecklats av bland andra statistikern Anne Chao vid Tsing Hua-universitetet i Taiwan och används för att uppskatta antalet djurarter som biologer inte hittar när de inventerar ett område.

Forskarna vid universitetet i Antwerpen bytte ut djurarter mot litterära verk i formeln – överlevande verk behandlades på samma sätt som observationer av djur.

Många böcker har rivits sönder och återanvänts på olika vis. Här har till exempel boksidor använts för att ge stadga åt en biskopsmössa, när biskopen inte bar den.

© Den Arnamagnæanske Samling/Suzanne Reitz

91 procent av alla verk har gått förlorade

Forskarna undersökte medeltida verk på sex språk (engelska, franska, flamländska, tyska, isländska och iriska). På dessa språk finns i dag 3 648 skönlitterära verk bevarade.

Med hjälp av den matematiska modellen kom Mike Kestemont och hans forskarlag fram till att det under medeltiden skrevs cirka 40 000 skönlitterära verk – och endast nio procent av dem har överlevt bränder, vandalism och annan förstörelse.

Studien avslöjar även vilka som har varit bäst på att vårda sitt kulturarv: Islänningarna, irländarna och tyskarna toppar listan.