Bortglömd källa om normandernas erövring av England återupptäckt

Först nu har historikerna insett betydelsen av ett brev som Vilhelm Erövraren skickade till sina nya undersåtar i London kort efter att han lagt under sig England.

Vilhelm Erövraren avbildad på Bayeuxtapeten

Brevet har förmodligen hamnat i händerna på flera historiker under årens lopp, men ingen av dem har insett dess betydelse.

© Public Domain

Vilhelm Erövrarens invasion av England år 1066 är ett av de mest välstuderade kapitlen i landets historia.

Ny kunskap och nya källor om normandernas erövring av England är därför sällsynta, men nu har en engelsk historiker återupptäckt en försummad källa om perioden direkt efter slaget vid Hastings.

När Nicholas Karn från University of Southampton sökte i Londons stadsarkiv hittade han en kopia av ett brev som hade skickats från Vilhelm Erövraren till hans undersåtar i London antingen år 1067 eller 1068.

"Kung Vilhelm sänder vänliga hälsningar till biskop William och sheriff Svegn", börjar brevet, som ger Londons medborgare rätt att köpa tillbaka den mark de bor på från den nya kungen.

Gammal engelsk översättning retar historiker

Brevet, som finns bevarat i två latinska översättningar från fornengelska, har varit känt i flera år.

Men "den handfull historiker som hade sett brevet tidigare hade haft problem med ordet "hida" och trodde att det var en översättning av det fornengelska ordet "hide" - en måttenhet för jordbruksmark", förklarar Karn.

Men när han hittade brevet insåg han att det istället handlade om ordet "hitha" - mark längs en kust eller flodbank. Brevet hänvisar därför specifikt till staden London.

Detta förändrar brevets politiska betydelse. Det visar sig att Vilhelm kort efter sin invasion av England beslutade att ge Londonborna rätt att köpa tillbaka den mark de bodde på - precis som resten av Englands städer.

Fram till nu har historikerna trott att Londonborna fick specialbehandling och inte behövde köpa tillbaka sin egen mark från normanderna.

Men den nya källan visar att ingen fick någon specialbehandling under den nya kungen, vars ättlingar fortfarande sitter på Englands tron nästan ett årtusende senare.

Riddare och svärd på Bayeuxtapeten

Efter segern i Hastings 1066 tog det flera år för Vilhelm Erövraren att fullt ut säkra sin makt över England. Landets invånare var bland annat arga över att de tvingades köpa tillbaka rätten till marken de bodde på från de normandiska erövrarna.

© Bayeaux-tapetet, Public Domain