Wallpaper

5 myter om medeltiden

Medeltidens européer var dumma, blodtörstiga och stank förfärligt! ... Eller?

MYT 1: Alla stank

FAKTA: Folk luktade inte så farligt på medeltiden. De flesta var noga med renlighet och hygien, vilket ett franskt ordspråk från medeltiden också understryker: "Att jaga, att leka, att tvätta sig, att dricka – det är livet!”

Renlighet var faktiskt så högt skattat att många städer hade offentliga badhus, där invånarna kunde tvätta sig med jämna mellanrum. En del badade till och med varje dag.

MYT 2: Personer avrättades för bagateller

FAKTA: Trots många fördomar var medeltiden inte en rättsosäker tidsperiod.

De flesta rättsfall utföll faktiskt rättvist och dödsstraffet sågs som ett oerhört hört straff, som bara användes i fall av mord, förräderi och dödsbränder.

© National Portrait Gallery

Först mot slutet av medeltiden började makthavare som till exempel brittiska Elizabeth I använda dödsstraff för att bli kvitt politiska och religiösa motståndare.

MYT 3: Medeltiden ansattes av blodiga krig

FAKTA: Under medeltiden utspelades många våldsamma krig och konflikter, men sett till antalet döda ligger perioden i lä jämfört med det tjugonde århundradet, då tyranner som Hitler, Stalin och Mao dödade miljoner.

Den spanska inkvisitionen framhålls ofta i böcker och film som bevis på medeltidens brutalitet, men de flesta moderna historiker vet att inkvisitionen inte var tillnärmelsevis så blodig som sitt rykte.

Statistik visar att inkvisitionen utförde omkring 45 000 rättsprocesser, varav bara 826 ledde till dödsstraff. Under 160 år!

MYT 4: De fattiga svalt ihjäl

FAKTA: Medeltidens fattiga bönder fick vanligtvis färsk gröt och bröd varje dag. Och de sköljde gärna ned maten med hembrygd öl. Dessutom blev många serverade ett urval av torkat kött, ostar och närodlade grönsaker och frukter.

Höns, änder, gäss och duvor var inte heller sällsynta på böndernas bord, och en del kompletterade dessutom med honung från egna bin.

Historiker har påvisat att bönder huvudsakligen åt vegetabiliskt vid medeltidens början, men alltfler kötträtter introducerades senare under perioden.

MYT 5: Folk var obildade och dumma

FAKTA: Enligt Hollywood befolkades medeltidens Europa av obildade och vidskepliga personer. Men historiker tillbakavisar den bilden.

Det dök tvärtom upp universitet lite varstans i Europa, och vetenskap och filosofi blomstrade under medeltiden. En väsentlig del av historiens viktigaste litteratur, konst och musik skapades under medeltiden.

© The Yorck Project

Viktiga personer som Boëthius, Boccaccio, Petrarca, Giotto, Dante, Donatello och Machiavelli levde alla på medeltiden och hyllas än i dag för sina skarpa hjärnor.

Kyrkor och borgar från medeltiden står kvar på många platser i Europa som en vittnesbörd om några av historiens skickligaste hantverkare.