Lånens historia - en kort historik om finansiella institut

Nuförtiden är det ganska enkelt att låna pengar. Det finns många möjligheter att ta ett lån, och det är även enkelt att jämföra lån online. Att låna pengar är dock ett gammalt förfarande som funnits sedan urminnes tider.

© istockphoto

Medeltida förbud mot att låna pengar

På 1100-talet förbjöd påven alla kristna att ta ut ränta och att låna ut pengar professionellt. Den katolska kyrkans bud gällde inte den judiska befolkningen, de behövde inte lyda påven. De europeiska furstarna behövde pengar för krigföring och byggande. En win-win-situation uppstod: judarna började med att låna ut pengar och i utbyte mot detta erbjöd furstarna judarna skydd och en inkomst. Det är detta som ledde fram till de negativa stereotyperna om judar och pengar. Trots den katolska kyrkans förbud mot att låna ut pengar, fanns det gott om lån på den tiden, helt enkelt för att man inte hade något annat val.

Ett smart trick av dåtidens italienare

Italienska köpmän lyckades kringgå låneförbudet med ett smart knep. De inrättade sina konton på ett sådant sätt att räntan beskrevs som en "gåva" eller "belöning". I Norditalien under 1400-talet blomstrade bankverksamheten i stora städer som Genua, Siena och Florens, där ett stort antal banker uppstod på kort tid. Bankiren Cosimo de Medici, grundaren av Medici Bank, lyckades till och med öppna filialer över hela världen. Hur inflytelserika italienarna var framgår av det faktum att begreppet "konkurs" kommer från italienska.

1600-talet: De första papperssedlarna

Det var på senare delen av 1600-talet som sedlar började ersätta stora (eller stora mängder) av mynt. Stockholms Banco emitterade dock fler sedlar än vad den hade råd med och var tvungen att stänga. Utgivningen av de första papperspengarna var i själva verket ett lån eftersom banken gav ut mer pengar än den ägde. Banken övertogs av staten och finns fortfarande kvar som Sveriges Riksbank.

1900- och 2000-talen: Riskfyllda lån bildar en bubbla

En svart dag i bankhistorien är den 24 oktober 1929: dagen för börskraschen. Aktiekurserna på New York-börsen gick i golvet vilket ledde till att ett stort antal lån och investeringar plötsligt förlorade sitt värde. En bubbla hade skapats på grund av att lånen inte längre betalades tillbaka samtidigt som människor fortfarande handlade och till och med investerade med lån. När bubblan sprack gick tusentals banker i USA i konkurs. År 2008 sprack en liknande spekulationsbubbla, som också bestod av riskfyllda lån. Den gigantiska internationella investeringsbanken Lehman Brothers gick i konkurs och utlöste en global ekonomisk kris.

Lån på 2020-talet

Idag finns det otaliga ställen att ta ett lån, till exempel med LoanScouter. Oavsett om det handlar om ett snabblån eller mer traditionellt banklån finns det otaliga ställen att ha i åtanke. Nuförtiden kan man jämföra olika typer av lån via jämförelsesajter online, vilket gör processen att hitta det bästa lånet betydligt enklare. De gör det möjligt att få en överblick över långivare i Sverige idag som erbjuder kortfristiga lån.