Allan Warren
Prins Charles

Varför har den brittiske kronprinsen titeln prins av Wales?

I över 700 år har den brittiske kronprinsen innehaft den kungliga titeln prins av Wales – ett faktum som många walesare är missnöjda med.

Första gången en engelsk kronprins fick titeln prins av Wales var 1301. Sedan dess har det varit tradition att framtida kungar av England – och senare Storbritannien – har innehaft titeln prins av Wales.

Traditionen tog sin början, när kung Edvard I av England år 1283 erövrade Wales och lät avrätta den siste infödde prinsen av Wales, David III.

Därefter ändrade han den walesiska grundlagen, så att kungariket förvandlades till ett furstendöme under engelsk överhöghet. Den lediga titeln som prins gav han åt sonen Edvard II.

Nästan hundra år senare försökte walesarna ta tillbaka titeln, när adelsmannen Owain Glyndŵr år 1400 kröntes till prins.

Owain Glyndŵr inledde ett uppror mot engelsmännen och tog kontroll över stora delar av Wales. År 1409 blev han dock tvungen att fly upp i de walesiska bergen, och därifrån fortsatte han att attackera engelsmännen, tills han dog 1416.

Prins Charles

Charles III fick vara prinsen av Wales i 64 år, innan han blev kung av Storbritannien.

© Allan Warren

Walesarna vill avskaffa titeln

När en prins av Wales kröns till kung ska han formellt utnämna sin äldste son till den nye prinsen av Wales. Det skedde senast den 9 september 2022, då Charles III utsåg sonen William till prins av Wales.

Trots att titeln i över 700 år har tillhört det engelska och med tiden det brittiska kungahuset, har många walesare svårt att förlika sig med att en av deras kungliga titlar ännu en gång har gått till en engelsman.

Efter utnämnandet av William har nästan 40 000 walesare därför skrivit under namnlistor för att titeln ska avskaffas. Dessutom har de styrande i grevskapet Gwynedd beslutat sig för att uppmana kungahuset att upphäva titeln.