Oliver Cromwell avskedade den siste engelske hovnarren.

Vad blev det av hovnarren?

Hovnarren var en del av den europeiska hovkulturen under medeltiden - men när försvann han?

Hovnarren blev omodern på 1700-talet

Englands kung avrättades av parlamentet år 1649 och med honom försvann den engelska hovnarren. Oliver Cromwell, som tog över makten, gillade inte att man drev med honom.

Han lade ned den gamla "professionen" och andra länder följde efter. Under 1700-talet försvann narrarna från de europeiska furstehoven.

Nu blev det teatrar och kringresande skådespelartrupper som levererade den politiska satiren. Många härskare hade överseende med skämten så länge tonen inte blev för grov.

Kanske är du intresserad av...