Sveriges nationalhelgon torterades till döds

Nya analyser av Erik den heliges kungliga kvarlevor bekräftar myterna om den svenske kungens brutala slut.

Erik den helige fick enligt myten en dramatisk död utanför en kyrka i Uppsala, Sverige. Nu har forskare nya bevis i fallet.

© Mikael Wallerstedt

Han pryder Stockholms stadsvapen och har uppnått status som både helgon och martyr i Sverige.

Vad vi vet om kung Erik den helige, som regerade stora delar av Sverige från 1150–1160, är ändå begränsat.

Den enda historiska vittnesbörden som existerar om den svenske kungen är en gammal helgonskrift från 1290-talet.

Där kan man läsa hur Erik den helige blev brutalt torterad och halshuggen den 18 maj 1160 framför kyrkan i den svenska staden Uppsala av okända fiender.

Nu har en grupp forskare från Uppsala Universitet bevisat att det sannolikt stämmer.

Blottade ben var avsiktliga mål

Sedan mitten av 2014 har forskarlaget analyserat de 23 kvarvarande skelettbenen från den helgonförklarade kungen, som har funnits skrinlagda i Uppsala Domkyrka sedan 1198.

Erik den heliges skelettben har minst nio sticksår, och lesioner i hans nackkota visar tydliga tecken på att kungen halshöggs.

De många sticksåren på benen indikerar enligt forskarna att den svenska kungen bar rustning under angreppet, som gjorde att hans blottade ben var avsiktliga mål för fiendens svärd.

Dansk adelsman är huvudmisstänkt

Forskarnas högteknologiska analyser av de kungliga kvarlevorna stämmer alltså väl överens med det som redan noterats om kungens slut i forntida heliga skrifter:

Erik den helige stacks blodig och lämnades halvdöd på marken, innan fienderna avlägsnade hans rustning och högg huvudet av hans kungliga höghet.

Vem som låg bakom angreppet på den svenske kungen är dock fortfarande oklart.

Historiker har utnämnt en dansk adelsman vid namn Magnus Henriksson som huvudmisstänkt, men det har aldrig bekräftats.