Quiz: Solkungen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

På vilket sätt ingick det enorma slottet i Versailles i Solkungens maktstrategi?

Kungens enväldiga styre stötte emellertid också på problem, bl.a. La Fronde 1648-53. Vad var det?

Under Ludvig XIV blev Frankrike den ledande makten i Europa, koloniväldet utvidgades och så kom den gallikanska deklarationen 1681. Vad var det?

I vilket av dessa ortnamn lever minnet av Solkungen vidare för eftervärlden?

Vem var Giulio Raimondo Mazzarino, mer känd som Jules Mazarin?

I sina unga år var Ludvig XIV aktiv inom vilken konstart, som kan vara en del av förklaringen till namnet Solkungen?

Kanske är du intresserad av...