När blev kungakronan omodern?

Idag är det bara en europeisk monark som bär krona. Varför försvann den främsta symbolen för kunglig makt?

Kungar med kronor 1709: Polens August den starke, Fredrik I av Preussen och Danmarks Fredrik IV.

Sedan medeltiden har kronan varit en självklar symbol för kunglig makt i Europa. De tunga huvudprydnaderna bars dock inte till vardags, utan främst vid kröningsceremonier och andra högtidliga ritualer.

Eftersom kronan var ett tecken på härskarens makt av Guds nåde var det en förnäm biskop (eller i den tyskromerske kejsarens fall påven) som placerade kronan på kungens hjässa. Alla kungahus höll sig dock inte med sådana ceremonier. I Spanien har exempelvis inga kungligheter krönts sedan 1400-talet.

Storbritannien fortsätter kröna

Under 1800-talet slutade många kungar bära krona, då den började ses som en omodern symbol för kungligt envälde. I Danmark avskaffades kröningsritualen genom en ny grundlag 1849.

I Sverige blev Oscar II år 1873 den siste kung som lät sig krönas. Hans efterträdare Gustaf V avstod utan motivering, troligen därför att han ville framstå som en modern monark med enkel framtoning.

I dag är Storbritannien den enda europeiska monarkin som har behållit sin kröningsceremoni (ritualen förekommer också i öriket Tonga, som krönte sin kung Tupou VI 2015). Drottning Elizabeth II har även burit sin krona vid den årliga invigningen av parlamentet.