Nationalmuseum
Karl 12 Hedvig Eleonora Tre Kronor brand

Kungligt slott förtärt av lågor

Bristfällig brandberedskap och en riskabel byggkonstruktion får ödesdigra följder för slottet Tre kronor i Stockholm när en brand bryter ut i den svenske kungens residens.

Klockan är två på eftermiddagen den 7 maj 1697, när en brand bryter ut på vinden ovanför rid­dar­sa­len på renässansslottet Tre kronor i Stockholm.

Slottsfogden Georg Stiernhoff, som har ansvar för brand­be­red­ska­pen, rusar genom riddarsalen och uppför trappan mot branden. Slottsfogden möts av rök och hetta, sam­ti­digt som han får ett illavarslande besked av den sotige och svettige brandchefen Sven Lindberg: elden gör att det inte går att komma åt brandredskapen.

Kungafamiljen – Karl XII, hans farmor och hans båda systrar – flyr i panik från slottets gemak. Även kistan med den nyligen avlidne kungen Karl XI förs i säkerhet.

Utanför slottet kan förskräckta medborgare se hur stolar, tavlor, gobelänger och böcker kastas ut genom fönstren, som har sprängts sönder av den kraftiga hettan.

Tre Kronor slot Stockholm

Det pampiga kärntornet dominerade slottet Tre kronor i Stockholm.

© Uppsala Art Museum/Stadsmuseet i Stockholm

Elden spreds via vinden

Elden spreds med en oerhörd fart från den ena slottslängan till den andra. Redan efter en halvtimme var alla fyra taken övertända, eftersom eldhavet snabbt kunde få fäste i det torra virket under de stora koppartaken.

Även det pampiga kärntornet i mitten av slottskomplexet tog eld och änkedrottningens vinkällare gick i kras under tyngden av åtta salutkanoner, som med ett öronbedövande dån rasade våning efter våning genom tornet.

Efter en timme var de tre äldsta längorna nedbrunna, medan den nybyggda norra längan tycktes stå emot branden. Till slut gick dock även den upp i rök.

Tre kronor, som under femhundra år hade byggts om från en medeltida borg till ett elegant och praktfullt re­nässans­palats med bland annat riddarsal, slotts­kyrka och ett riksarkiv, hade förvandlats till en rykande ruin.

Lindberg tog mutor

Brandens katastrofala omfattning berodde på bland annat den bristfällliga brandberedskapen. Två av de vakter som skulle ha upptäckt elden och släckt den hette Anders Andersson och Mattis Hansson.

Strax innan branden bröt ut hade Andersson haft ett ärende i staden, och vid hemkomsten till slottet hade han slagit sig ner i Sven Lindbergs förstuga.

När Andersson och brandchefens hustru, Ingeborg, kände att det luktade bränt rusade de båda upp på vinden, men fann att det var för sent att göra något.

Sven Lindberg och Mattis Hansson dömdes till döden.

Mattis Hansson hade som vanligt lämnat sin post och slunkit in i köket för att få sig något gott att äta.

Det hade han enligt egen utsago fått tillstånd av brandmästarens fru att göra, men det tillbakavisades av henne.

Över huvud taget var det svårt att förhöra de båda vaktknektarna och brandmästaren eftersom de slingrade sig, ändrade sina vittnesmål och drabbades av minnesluckor.

I efterdyningarna av eldsvådan uppdagades även en lång rad oegentligheter. Brandmästare Sven Lindberg hade inte bara tagit emot mutor för att anställa vissa brandvakter, han hade även skickat ut dem på stan för att gå hans privata ärenden.

Dessutom hade Lindberg olovligen bedrivit en smärre krogverksamhet på sin slottskammare och därmed släppt in obehöriga i slottet.

I februari 1698 fällde den kungliga slottsrätten sina domar över de anklagade. Sven Lindberg och Mattis Hansson dömdes till döden, medan Anders Andersson, som bevisligen hade blivit tillsagd att uträtta ärenden på stan, skulle löpa totalt fem gatlopp.

Stockholm rådhus tårn tre gyldne kroner

Slottets tre gyllene kronor återuppstod i en ny version på stadshustornet i Stockholm.

© Shutterstock

Dödsstraffet mildrades

Dödsstraffen omvandlades dock senare av regenten. I stället skulle Sven Lindberg och Mattis Hansson löpa sju gatlopp vardera och därefter straffas med sex års fängelse och straffarbete.

Gatlopp var egentligen ett militärt straff, men det kunde även tillämpas på civila.

Det gick ut på att ett par hundra män bildade två parallella led. Mellan dessa skulle sedan den dömde springa med bar överkropp och ta emot slag av käppar. Inte sällan slutade gatlopp med döden. Så blev fallet för brandchef Lindberg, medan de båda vakterna överlevde de hårda bestraffningarna.

Därefter väntade emellertid hårt straff­arbete på Marstrands fästning för Hansson. Det hände att en del fångar bekände brott belagda med dödsstraff för att slippa att plågsamt gå under på fästningen.

Bøger ild

Ovärderliga dokument gick upp i rök med ­riksarkivet på Tre Kronor.

© Shutterstock

Sveriges förflutna gick upp i rök

Östra flygeln på slottet Tre kronor hyste det svenska riksarkivet. När elden närmade sig blev tjänstemännen som lamslagna, och många vägrade att flytta arkivets dokument.

Det dröjde därför, innan personalen började föra över de värdefulla dokumenten till andra byggnader.

Mängder av källor till den ­svenska medeltiden blev ­lågornas rov, vilket i dag är ett ­problem, när historiker ska ­fors­ka på tiden före 1600-talet.

Brandorsaken är okänd

Hur branden hade kunnat bryta ut var ett mysterium. Det spekulerades i om skorstenarna varit dåliga, om någon olovligen hade rökt pipa uppe på vinden eller om elden varit anlagd.

Branden kom samtidigt som en rad andra olyckor – Karl XI hade avlidit vid endast 41 års ålder en månad före slotts­ka­ta­stro­fen, och missväxt ha­de lett till att tusentals människor var hänvisade till att tigga på huvudstadens gator. När Tre kronor förtärdes av en brand trodde många att rikets undergång var nära.

Gud i sin allsmäktighet kan och kommer att straffa det onda. Den danske ambassadören i Stockholm, 1697

Stockholm greps av hysteri, och ett antal representanter för främmande makter misstänktes för att stå bakom branden.

Den danske ambassadören i Stockholm, Bolle Luxdorph, berättade att han som representant för Sveriges ärkefiende fruktade för sitt liv.

I likhet med många andra förbryllades Luxdorph av att elden hade fått ett så kraftigt förlopp, och att släckningsarbetet hade utförts så slarvigt.

Än i dag framstår brandorsaken som oklar, och det har aldrig gått att helt och hållet reda ut hela händelseförloppet.

Många i samtiden förklarade sannolikt händelsen som ett utslag av de högre makternas vilja. Den danske am­­bas­­sa­­dören konstaterade i varje fall nöjt att ”Gud i all sin allsmäktighet kan och kommer att straffa det onda”.

Arkitekt Nicodemus Tessin

Nicodemus Tessin den yngre var sin tids störste och mäktigaste svenske arkitekt.

© Fine art images/Image Select

Branden kom lägligt

Redan sex veckor efter branden kunde hovarkitekten Nicodemus Tessin den yngre presentera en ritning över ett nytt slott. Han hade tidigare ritat den norra längan av Tre kronor.

Det nya barockslottet hade italienska förebilder, där fyra längor omslöt en kvadratisk borggård. Tessin fick tillåtelse att påbörja bygget.

Tre år efter branden bröt emellertid stora nordiska kriget ut, och ett nytt kungaslott hade inte längre högsta prioritet.

Bygget drog ut på tiden, och först 1754 – 26 år efter Tessins död – kunde kungafamiljen flytta in.

Det har förekommit spekulationer om att Nicodemus Tessin stod bakom branden 1697.

Det var känt att han ville riva Tre kronor och uppföra ett helt nytt slott, men starka krafter motsatte sig planen. Var branden ett sätt för hovarkitekten att kunna förverkliga sina kostsamma planer?

Några konkreta bevis för att Tessin var inblandad i katastrofen har emellertid aldrig presenterats.