Kejsarens återkomst blev ett fiasko

Exilen på ön Elba skulle ha blivit slutet på Napoleons karriär. Men kejsarens fiender underskattade honom. Napoleon återtog makten och inte förrän efter ytterligare ett nederlag var han slutgiltigt ute ur spelet.

Books:
Læs mere
● F.J. McLynn: Napoleon, Pimlico, 1998 ● John Holland Rose: The life of Napoleon I, BiblioBazaar, 2009 ● Philip Dwyer: Napoleon – The Path to Power 1769-1799, Bloomsbury
Publishing, 2007 ● Charles Esdaile: Napoleon's Wars:
An International History, 1803-1815, Penguin, 2008

Websites:
www.napoleonicsociety.com
www.napoleonguide.com
www.pbs.org/empires/napoleon/home.html
www.britishbattles.com/waterloo/waterloo-june-1815.htm