Kejsaren gjorde Frankrike mäktigt

Lysande framgångar på slagfältet och diplomatiska triumfer inledde Napoleons tid som kejsare. Efter bara tre år på tronen kontrollerade han större delen av Europa. Men varken krigslyckan eller den privata glädjen varade för evigt. Ett misslyckat fälttåg tvingade till sist kejsaren i exil.

Books:
Læs mere
● F.J. McLynn: Napoleon, Pimlico, 1998 ● John Holland Rose: The life of Napoleon I, BiblioBazaar, 2009 ● Philip Dwyer: Napoleon – The Path to Power 1769-1799, Bloomsbury
Publishing, 2007 ● Charles Esdaile: Napoleon's Wars:
An International History, 1803-1815, Penguin, 2008

Websites:
www.napoleonicsociety.com
www.napoleonguide.com
www.pbs.org/empires/napoleon/home.html
www.britishbattles.com/waterloo/waterloo-june-1815.htm