Kan turkiska anor kopplas till Karl XII?

Kan anorna från Turkiet som avslöjats i DNA-test ha något samband med Karl XII:s återkomst till Sverige efter vistelsen i Bender?

Karl XII tillbringade fyra år i Osmanska riket.

FRÅGA För lite sedan fick jag resultatet av min ”Family DNA” och då upptäckte jag till min förvåning att jag har anor i Turkiet. Mina tankar gick genast till kung Karl XII. Fanns det i spillrorna av den armé som återvände till Sverige exempel på soldater eller officerare som hade skaffat familj under vistelsen i Turkiet?

SvarDelfunktionen som du har sett i resultatet av ditt Family Finder-test hos företaget Family Tree DNA säger inget specifikt om var du har dina anor. Det som anges är vilka geografiskt ordnade referensgrupper av nu levande personer din personliga dna-slumpmix har sin bästa statistiska likhet emot.

Jämförelsen är därtill så trubbig att man bara sällan och med väldigt många reservationer kan få ut något av genealogiskt värde av just den funktionen.

Likheten, om den inte är bedräglig, kan bero på gemensamma anor väldigt långt tillbaka i tiden snarare än händelser de senaste århundradena.

Det värdefulla är istället att se vilka personer du har i din träfflista. Det är genom inringande av vilken ana du och en träffperson har gemensam som släktskap kan styrkas eller förut okända samband kan identifieras och på det sättet kunskap erhållas om anor och var de bott.

Följde med Karl XII

Med det sagt så är frågan om turkiska kontakter med Sverige på Karl XII:s tid intressant. I en dokumentär i turkisk tv berättas att en grupp turkar följde med Karl XII till Sverige efter hans vistelse i Bender (i nuvarande Moldavien), dels soldater som eskort och dels en affärsman som kungen hade skulder till. De skulle ha valt att stanna kvar i Sverige istället för att resa den långa vägen hem och fått namnet Askersson efter ordet asker som betyder soldat på turkiska.

Det ska finnas nu levande ättlingar till dem. Berättelsen, som jag tycker avgjort låter som en skröna, har läckt in i Wikipedia-artikeln om Karl XII. Synd att det med största sannolikhet är just en skröna, för hade det kunnat styrkas med källbelägg hade det varit intressant.