Hur många arbetade på slottet i Versailles?

Det franska kungliga slottet i Versailles var på 1700-talet Europas största och det krävde många anställda.

Underhållet av Versailles och inte minst uppassningen av kungafamiljen var en enorm logistisk utmaning.

Det franska kungliga slottet i Versailles var Europas största på 1700-talet. Slottet hade en tjänarstab på minst 5000 personer under dess storhetstid – bara för att passa upp på kungafamiljen.

De mest betrodda badade och klädde de kungliga. Andra serverade middagar och arrangerade fester, jakter och teaterföreställningar för familjen. Utöver kungens uppassare fanns ytterligare 4000 betjänter på Versailles. De var anställda för att tjäna de adelsmän som hade sin fasta bostad på slottet.

Kungafamiljen hade även ett okänt antal kvinnliga an­­ställda, som bland annat skulle sköta städningen. Tjänarstaben omfattade dessutom hundra­tals kockar, trädgårdsmästare, tvätterskor, köks­pigor och stallknektar.

De anställda levde vanligtvis under knappa förhållanden i små rum uppe på vinden i slottet. Men inte ens det jättelika slottet kunde hysa alla kungens tjänstehjon. De minst betydelsefulla bodde i stället i stora annex ett par kilometer bort.