Forskare avslöjar mystiska symboler på Storbritanniens kröningssten

Forskare har undersökt den 152 kilo tunga skotska sten som ingår i de brittiska monarkernas tronstol. Laserskanningar och röntgenteknik visar att det finns tidigare oupptäckta märken och symboler på stenen.

Stone of Scone
© Historic Environment Scotland

När kung Charles III har satt sig till rätta på tronstolen i Westminster Abbey i London, följer han en mer än 700 år gammal tradition.

Under sitsen ligger nämligen en 152 kilo tung sten från Skottland. Stenen är en symbol för de engelska monarkernas överhöghet över Storbritanniens norra del.

Nya undersökningar visar dock att stenen även ruvar på en bortglömd historia.

Med avancerad teknik har forskare hittat tidigare okända tecken och märken på stenen.

Korsformade tecken förbryllar forskarna

Stenens historia, som den ser ut från 1200-talet fram till i dag, är i stora drag kända av historikerna.

Den utgjorde under medeltiden tron för Skottlands monarker, som kröntes i Scone Abbey, ett av de skotska kungarnas huvudsäten, och kallas därför Stone of Scone eller Stone of Destiny, som enligt en del forskare var det ursprungliga namnet på gaeliska.

Stenen symboliserade att kungens makt vilade på en stabil grund.

Stone of Scone, Westminster Abbey, tronstol

Det tunga sandstensblocket är försett med handtag av järn, så att det ska vara lättare att flytta.

© Westminster Abbey

År 1296 vacklade tronen emellertid under den skotske kungen. Den engelske kungen Edvard I besegrade skottarna i slaget vid Dunbar, cirka fem mil öster om Edinburgh, där flera hundra riddare drabbade samman på slagfältet.

Efter slaget avsatte han den skotske kungen, John de Balliol, och satte honom i fängelse i Towern i London.

Stenen tog Edvard I med till huvudstaden, där den ingick i de brittiska monarkernas tronstol som tecken på Englands överhöghet över de skotska undersåtarna.

Stone of Scone, romerska siffror, tronstol

En laserskanning avslöjade en rad tidigare osynliga tecken i stenens yta.

© Historic Environment Scotland

Att stenens bakgrund rymmer mer än vad den officiella historien antyder stod klart, när forskare nyligen undersökte stenen. Undersökningarna visade tidigare okända detaljer i stenens yta.

Bland detaljerna finns ett antal tecken eller symboler. Tecknen består av tre x-formade märken följda av en markering som liknar ett ”v”.

Forskarna är osäkra på vad märkena betyder. Ewan Campbell vid universitetet i Edinburgh tror att det rör sig om primitiva korssymboler.

Ewan Hyslop från Historic Environment Scotland, som till vardags ansvarar för den historiska stenen, tror snarare att tecknen är romerska siffor – om än med oklar betydelse.

”De romerska siffrorna har inte dokumenterats tidigare. Vi vet inte varför de ristats in i stenen eller vad de betyder. Men vi hoppas att de komma att omfattas av den fortsatta forskningen”, säger Ewan Hyslop till livescience.com.

Här ser du en 3D-modell av stenen, där de nya fynden är synliga

Metallspår kan vara rester av relikskrin

Forskarna hittade även spår av en kopparlegering. Spåren är osynliga för blotta ögat, men uppenbarades när forskarna använde tekniken XRF (röntgenfluorescens).

Tekniken visar forskarna den kemiska sammansättningen av bland annat sten och mineraler. Analysen visade att stenen har haft kontakt med ett föremål tillverkat av en kopparlegering eller mässing.

”Det tyder på att ett föremål, till exempel ett relikskrin, stått på stenen under en lång period”, säger Ewan Campbell vid universitetet i Edinburgh.

Reliker, hår, ben eller andra rester av en avliden helig person eller föremål förknippade med personen, var populära under medeltiden och förvarades i skrin eller klockformade behållare av metall.

Tronstol, Westminster Abbey, Stone of Scone

Edvard I:s hovsnickare, Walter av Durham, tillverkade tronstolen så att den passade till stenen.

Forskarna fann även rester av gips på stenen, vilket kan tyda på att det vid något tillfälle har gjorts en avgjutning av stenen. De historiska källorna nämner inga avgjutningar, så forskarna vet inte om så har skett.

Stenen stals 1950 från Westminister Abby av fyra skotska studenter, som ville återbörda den till Skottland. Stenen hittades först fyra månader senare, och det ryktades att det gjordes kopior av den medan den var försvunnen. Så spåren av gips kan härröra från den händelsen.

Denna och andra gåtor hoppas forskarna lösa under framtida undersökningar, som kommer att utföras med hjälp av bland annat en nygjord 3D-modell.

Just nu har the Stone of Scone emellertid en viktig roll att utföra. Efter flera års debatt om förhållandet mellan England och Skottland lämnades stenen 1996 tillbaka till Skottland, efter 700 år i engelskt förvar.

Den förvaras i Edinburgh Castle, men har tillfälligt lånats ut till Westminster Abbey. Därmed kan även kung Charles få lov att placera rumpan på den gamla stenen, precis som talrika engelska regenter före honom.

Se the Stone of Scone lämna Skottland till ljudet av säckpipor:

Video