Dator förklarar Georg III sinnessjuk

Den engelske kungen Georg III led av psykisk sjukdom under sina sista levnadsår. Det avslöjar nya analyser av hans brev.

Kung Georg III är känd för att ha varit obegåvad och tungsint, och en noggrann genomgång av hans brev visar att han led av mental ohälsa.

© Royal Collection Trust & Stan Honda/AFP

Analyser av flera hundra brev skrivna av den engelske kungen Georg III avslöjar att han under sina sista år led av psykisk sjukdom.

Forskare har programmerat en dator till att kunna identifiera 29 olika skriftliga särdrag, som skiljer brev skrivna av personer med en psykisk åkomma från personer utan någon sådan.

Brev avslöjar kungens tillstånd

Datorn har nu tuggat sig genom den stora trave brev som Georg III skrev under sin 60 år långa period som regent över Storbritannien och Irland från 1760 till 1820.

Datorns genomgång av breven avslöjar att Georg III skrev väldigt annorlunda när han var sjuk, jämfört med när han var frisk.

Sjukdom påverkade ordförråd

”I hans maniska perioder kan vi se att han hade ett mindre rikt ordförråd och använde färre adverb”, säger Peter Garrard, som är professor i neurologi vid St George’s, University of London.

Under de sista tio åren av sin regeringstid var Georg III så sjuk att hans son Georg IV regerade landet för sin fars räkning.