Shutterstock

Bluetooth är uppkallat efter Harald Blåtand

Harald Blåtand har fått en alldeles egen plats i den moderna världens kommunikationsprodukter.

År 1996 kom de stora teknikföretagen Intel, Ericsson, Nokia och Toshiba överens om att skapa en gemensam standard för trådlös överföring mellan datorer och mobiltelefoner.

Att den nya uppfinningen uppkallades efter en dansk vikingakung var överraskande.

Tekniken hade visserligen utvecklats i Lund, som enligt traditionen grundats av Harald Blåtands son Sven Tveskägg, men faktum är att namnförslaget kom från amerikanen Jim Kardach på Intel.

Han hade läst Frans G Bengtssons roman Röde Orm och var fascinerad av Harald Blåtand. På samma sätt som Blåtand ”enade Skandinavien" tänkte Kardach att företagen skulle enas kring en ny teknologisk standard.

Harald Blåtand var en duktig kommunikatör

Harald Blåtand härskade över Danmark och Norge i mitten av 900-talet.

Han var känd för bland annat sina diplomatiska förhandlingar, som lade grunden till att olika parter kunde ingå handelsavtal med varandra. Dessutom var han en skicklig kommunikatör.

Kort om Harald Blåtand

  • Namnet Blåtand fick Harald kanske för att hans kläder var blå – dåtidens dyraste färg.
  • Mynt med kors använde Harald för att köpa rivaliserande stormäns lojalitet.
  • Jellingestenen reste Harald till minne av föräldrarna Gorm och Thyra.
  • 800 personer kunde bo i Haralds stora ringborgar. Det omfattar både soldaterna och deras familjer.