Royal Museums Greenwich/Johan Danckerts

Berömt skeppsvrak hittat utanför Englands kust

I fjorton år har arkeologer hållit på en gigantisk hemlighet: De har inte bara hittat utan även bärgat stora delar av ett kungaskepp, som för britterna är lika viktigt som Titanic och örlogsfartyget Mary Rose.

Tre engelska dykare och en grupp marinarkeologer har sedan 2008 hållit tyst om en gigantisk hemlighet. Under de fjorton åren har de bärgat vraket av Gloucester – ett kungligt fartyg från 1654 med en synnerligen dramatisk historia.

Nu är de till slut beredda att dela nyheten med resten av världen.

Gloucester var den 6 maj 1682 på väg söderut längs den engelska kusten, när Nordsjöns kraftiga vindar fick fartyget att gå på grund utanför Norfolks kust. Ombord fanns bland andra hertigen av York, som senare blev Jakob II av England (James II) och John Churchill, sedermera hertig av Marlborough och förfader till Winston Churchill.

Båda de förnäma passagerarna överlevde förlisningen, men cirka 250 besättningsmedlemmar omkom.

Det första dykarna upptäckte var några av de 60 kanonerna från Gloucester på havsbottnen.

© University of East Anglia

Hundarna sattes först i livbåtarna

”Vraket är en maritim historikers dröm. Det saknar motstycke, eftersom det är vraket av ett kungligt fartyg”, säger Benjamin W.D. Redding vid University of East Anglia, som har deltagit i bärgningen.

Att Gloucesters förlisning krävde så många liv berodde på att Englands framtida kung tvekade alldeles för länge med att utrymma fartyget, och att ingen fick kliva ner i de tillskyndande undsättningsbåtarna innan kronprinsen gjort det.

Kronprinsen fick efteråt kritik för att han bekymrat sig mer för sina hundars säkerhet och för skattkistan ombord än för besättningen.