Wiki Media
Maria Stuart kodspråk

Amatörer knäcker drottningens hemliga kod

Maria Stuart satt fängslad i 19 år, men hennes kodade brev visar att hon ändå behöll greppet om makten. Efter 450 år har tre amatörer dechiffrerat drottningens hemliga brev.

Det är inte alltid historiker och arkeologer som står för nya och viktiga nyheter inom historieämnet. Det har tre amatörkodknäckare från Israel, Tyskland respektive Japan bevisat. De har för första gången lyckats dechiffrera 55 brev från den skotska drottningen Maria Stuart och har publicerat resultaten i en forskningsartikel.

Breven skrevs i kod under drottningens fångenskap i England. Maria Stuart var barnbarnsbarn till den engelske kungen Henrik VII och hade därför större anspråk på den engelska tronen än sin släkting Elisabet I. Men Maria Stuart förlorade maktkampen mot Elisabet och satt fängslad i 19 år, innan hon avrättades 1587.

Maria Stuart kodspråk

Kodknäckarna har publicerat denna guide till avkodning av breven.

© George Lasry

Förhoppningsvis fortsätter historiker nu arbetet

Kodspråket består av 57 olika tecken, som kombinerade på olika sätt blir till bokstäver och ord. Maria Stuart använde kodspråket för att kommunicera med anhängare i och utanför England, och av det publicerade materialet är det tydligt att Stuart fortfarande hade ett stort inflytande och var övertygad om att Elisabet ville döda henne.

Utifrån Elisabets egna brev vet historikerna dock att hon vid flera tillfällen sa nej till att avrätta Maria Stuart, och att det var framför allt hennes rådgivare som ville se rivalen död.

De tre kodknäckarna hoppas nu att deras arbete ska kunna hjälpa historikerna att lära sig mer om drottningarnas kamp om den engelska tronen.

”På grund av den stora mängden avkodat material – omkring 50 000 ord, tillräckligt för att fylla en bok – har vi än så länge endast delat med oss av resuméer av breven, samt fullständiga versioner av ett fåtal av dem”, säger kodknäckarna.