1700-talets kvinnliga hovliv

Dagböcker, brev och biljetter – 1700-talets sms – skrivna av en blivande drottning i 1700-talets Sverige ger en spännande insyn i hovlivet och de kvinnliga nätverken där.