Kranier avslöjar Londons brutala historia: Grovt våld löste konflikter

Arkeologer i England har gjort en hemsk upptäckt: Flera hundra kranier från kyrkogårdar i London visar att unga män under medeltiden löste konflikter med grovt våld.

Flera kranier visar tydliga tecken på slag.

© Museum of London

Konflikter mellan unga män i medeltidens London löstes troligen genom slagsmål och grovt våld.

Det visar en ny arkeologisk undersökning.

Arkeologerna har undersökt totalt 399 kranier från perioden 1050 till 1550 från sex olika kyrkogårdar i den brittiska huvudstaden.

Unga män var värst

Av de många kranierna hade nästan sju procent märken efter slag eller andra former av våld, och undersökningen visar ett klart samband mellan de dödas kön, ålder och sociala status.

Kranier som tillhörde män i åldersgruppen 26-35 år, och som kom från lägre sociala skikt, var nämligen klart överrepresenterade bland de skadade.

”Det gör att det är troligt att våld – kanske i samband med alkohol – var ett sätt att lösa konflikter på”, förklarar arkeologen Kathryn Krakowka vid Oxford University för Newscientist.com.

Slagsmål ledde till döden

Hon får stöd av den franske antropologen Luke Glowacki, som förklarar att den fattiga delen av befolkningen ofta löste sina problem utanför rättssalarna, bland annat för att de inte hade råd att anlita advokater.

De många våldsamma incidenter som kranierna vittnar om fick konsekvenser, för i 25 procent av fallen har de ägt rum strax innan döden inträffat. Det tyder enligt forskarna på att slagsmålen ofta har utgjort dödsorsaken.