Corbis/All over
Indvielsesceremoni i en frimurerloge i Wien.

Konspirationsteori: Världen styrs av hemliga sällskap

En av de mest absurda konspirations­teorierna är att världen styrs av ett nätverk av klubbar. De skulle dessutom ha en sak gemensamt: allt sker i största hemlighet och sällskapen består oftast av enbart män.

Nazisterna

Hitler blev alltför självsvåldig

Teorin: Nazister har i det fördolda skapat ett facistiskt fjärde rike i USA och strävar efter världsherraväldet.

Enligt en konspirationsteori skulle rika amerikaner i april 1945 betraktat Nazitysklands undergång med bestörtning.

Tolv år tidigare hade de fört fram Hitler till makten, som ett led i en plan på att överta världs­herraväldet.

Men Hitler blev alltför självsvåldig; då ändrade amerikanerna sina sympatier och lät bomba Tyskland till kapitulation.

JFK og Werner von Braun.

John F. Kennedy – här med Wernher von Braun – försökte enligt konspirationsteorin stoppa nazisterna. Därför mördades han.

© Corbis/All Over

Men de rika amerikanerna hade inte gett upp drömmen om en nazistisk världsregim.

Medan bomberna föll över Berlin, smugglade de därför ut Hitler och andra högt uppsatta nazister ur landet.

Efter kriget fortsatte de med planerna för ett fjärde rike i ett fascistiskt USA. Ett av ”bevisen” skulle till exempel vara att flera av Nazitysklands främsta forskare hämtades till USA efter kriget – bland andra raketkonstruktören och nazistpartimedlemmen Wernher von Braun.

Frimurarna

Frimurersymbolet.

Frimurarnas symbol – det allseende ögat – finns bl.a. på de amerikanska dollarsedlarna.

© Corbis/All Over

Satanistisk sekt grundade USA

Teorin: Frimurarna grundade USA med målet att kunna härska över resten av världens befolkning.

Ingen vet varifrån frimurarorden kommer, eller när de första logerna bildades.

Många historiker hävdar att de ursprung­liga frimurarna fanns redan på medeltiden, då de skick­ligaste byggmästarna kunde hugga ut fina ornament i så kallad fristen och därför kallades fristensmurare eller frimurare.

Över huvud taget omgärdas frimurarorden av stor mystik.

Nya medlemmar måste svära på att aldrig avslöja ordens hemligheter, och fram till 1986 skulle de acceptera ”att få halsen avskuren, tungan utsliten vid roten och begravd i grov sand”, om de avslöjade något. Hemlighetsmakeriet har gett upphov till många teorier kring orden.

Vissa uppfattar till exempel frimurarna som en satanistisk sekt, medan andra misstänker dem för att vilja skapa en ny världsordning med sig själva som ledare. Enligt konspirations-teoretikerna grundades USA av frimuraren George Washington i just det syftet.

Ett av ”bevisen” finns på dollarsedlarna, som har texten novus ordo seclorum – en ny ordning i vår tid – samt ett så kallat allseende öga, som också är en frimurar­symbol.

Det som talar emot det påståendet är emellertid att många amerikanska frimurare stödde den brittiske kungen och inte alls strävade efter självständighet för landet.

Illuminati

Politisk møde på campingpladsen Bohemian Grove.

I juli varje år träffas inflytelserika politiker på campingplatsen Bohemian Grove i Kalifornien. Enligt vissa är detta ett Illuminati-­möte, efter­som det finns en stor ugglestaty på platsen.

© Library of Congress

Hemlig orden vill införa tyranni

Teorin: Illuminati verkar i det fördolda för att störta det kristna samhället och sedan införa ett förnuftets tyranni.

För att få ett slut på övertro, religiösa dogmer och maktmissbruk grundade den bayerske professorn Adam Weishaupt Illuminatorden år 1776. Han ville förena upplysningens idéer med radikala krav på politiska förändringar.

På hans tid var avvikande åsikter livsfarliga – nästan alla europeiska länder styrdes av enväldiga monarker med starkt stöd från kyrkan.

Weishaupts orden fick snabbt mäktiga fiender, och efter drygt ett decennium förbjöds orden av kurfursten av Bayern, Karl Theodor.

Även om Illuminatorden bevisligen försvann glömdes den inte bort. Det dröjde inte så många år förrän franska revolutionen bröt ut – år 1789. De revolutionäras strävan var misstänkt lika Illuminatis mål; till exempel konfiskerades katolska kyrkans egendomar, prästerna fördrevs och de kungliga blev av med huvudet i giljotinen.

Många av den tidens konservativa hävdade därför att Illuminati arbetade vidare i det fördolda, och var den egentliga drivkraften bakom revolutionen.

Ugglan är ingen slump: Det bayerska Illuminati hade en uggla som sin symbol, ett tecken som konspirationsteoretikerna anser sig hitta på flera ställen i dag. För dem utgör detta ett bevis för att Illuminati fortfarande existerar.

I dag anser vissa konspirationsteoretiker fortfarande att Illuminati styr västvärldens regeringar bakom kulisserna, och att man så småningom kommer att införa ett förnuftets tyranni. Illuminati anklagas för att vara allt ifrån en satanistisk sekt till en kommunistisk organisation som försöker införa en ny världsordning.

Det bayerska Illuminati hade en uggla som sin symbol, ett tecken som konspirationsteoretikerna anser sig hitta på flera ställen i dag. För dem utgör detta ett bevis för att Illuminati fortfarande existerar.

Triaderna

Asiens brottssyndikat dödade Bruce Lee

Teorin: Triaderna styr den asiatiska filmbranschen och mördar de kändisar som vägrar att lyda dem.

Stora delar av Asiens undre värld kontrolleras i dag av de så kallade triaderna.

Gruppen uppstod på 1760-talet som en upprorsrörelse som ville återinstallera Handynastin på tronen i Kina, och betraktade sig själva som general Guan Yus efterträdare. Generalen kämpade för att hålla samman det kinesiska Hanriket på 200-talet.

När den kinesiske kejsaren avsattes år 1911 försvann plötsligt triadernas målsättning. I stället började de ägna sig åt kriminalitet och blev till Asiens svar på maffian.

Konspirationsteoretikerna anklagar dem ständigt för att styra den asiatiska film­branschen. Till exempel påstås de ligga bakom film­stjärnan Bruce Lees död, eftersom han hade vägrat att betala skyddspengar.

Skull and Bones

Skull and Bones’ logo.

Skull and Bones logo hänvisar till den grekiske oratorn Demosthenes död år 322 f.Kr.

© Yale University Library

USA:s framtid avgörs av studentförening

Teorin: Skull and Bones är inte bara en studentförening – man utbildar även unga män med syfte att ta över världen.

Varje år sedan 1832 har 15 studenter vid Yale University tagits upp i före­ningen Skull and Bones. Det sägs att de får stryk och tvingas delta i gyttjebrottning utan kläder.

Enligt konspirationsteoretikerna är Skull and Bones emellertid mycket mer än en studentförening som gillar rollspel.

322: Talet i Skull and Bones logo döljer, enligt vissa konspirationsteoretiker, djävulens tal 666. Den komplicerade uträkningen lyder som följer: 3 x 2 x 2 = 12 = 6 + 6 = 66. Om man sedan lägger till 600, får man 666.

Sällskapets egentliga syfte är att odla fram en elit som ska ta över världen. Konspirationsteoretikerna stödjer sig på det faktum att många bonesmen har haft viktiga samhällsposter. Till exempel var William Taft, USA:s 27:e president, medlem, och detsamma gäller de båda senare presidenterna med efternamnet Bush.

Troligen beror medlemmarnas framgångar på att studenterna får ett fantastiskt nätverk via föreningen.

Bilderberg

Foto af Bilderbergs grundlægger, Józef Retinger.

Józef Retinger.

© cx news

Politiker provocerar fram krig

Teorin: Bilderberg vill bygga upp en ljusskygg världsregering och göra befolkningen till slavar.

Bilderbergs medlemmar tillhör den absoluta ekonomiska och politiska eliten. Varje år diskuterar de, på slutna möten, världsläget och ser enligt kritikerna till att allting utvecklar sig precis enligt bilderbergarnas önskemål.

Konspirationsteoretikerna påstår att gruppen kommer att skapa en ljusskygg världsregering med sig själv som ledare genom att provocera fram kriser. Genom att slå i folk att domedagen är nära får de väljarna att acceptera deras ­ledare som frälsare.

Bilderberg skapades av den polske diplomaten Józef Retinger, som efter andra världskriget såg ett behov av informella möten där eliten kunde enas om världspolitiken. Sedan 1954 har de årliga ­mötena lockat en imponerande rad mäktiga män och kvinnor.

Rosenkreutzarna

Vetenskapsmän är satanister

Teorin: Rosenkreutzarna består av vetenskapsmän som slutit pakt med djävulen.

År 1614 utgavs ett manifest om ett hemligt sällskap med namnet rosenkreutzarna. Den anonyme författaren berättade detaljerat om ett broderskap av vetenskapsmän som botade sjuka, diskuterade filosofi och matematik och inte minst ägnade sig åt magi.

Det är mycket osäkert om broderskapet någonsin existerat, men inte långt efter att manifestet publicerats beskylldes orden för att stå i förbund med djävulen.

Trots det fick manifestet många anhängare och även i dag påstår sig flera loger vara rosenkreutzarnas arvtagare.

Det gäller till exempel amerikanska AMORC – grundat 1915 – som studerar ämnen som telepati och kosmiskt med­vetande. I Norden kan man bli antagen i Rosenkors-Orden.