Våra dagars gränser i Afrika är till stor del identiska med dem som européerna drog upp och beslutade år 1885.

Vem drog upp Afrikas gränser?

Hur fastställdes Afrikas gränser?

I februari 1885 möttes de europeiska kolonialmakterna i Berlin för att underteckna ett avtal, i vilket man hade fastställt de afrikanska ländernas gränser.

Européerna hade tävlat om att komma över kontinentens naturtillgångar ända sedan 1870-talet, och statscheferna hade börjat oroa sig för att en konflikt i Afrika skulle kunna utvecklas till ett storkrig i Europa. Därför kallade den tyske kanslern Otto von Bismarck till ett möte, där man skulle komma överens om reglerna för koloniseringen av Afrika.

Vid ett möte i Berlin år 1885 delade européerna upp Afrika mellan sig. Foto: Bridgeman

Förhandlingarna gick mycket snabbt, och man ingick avtal om gränserna utan någon som helst kunskap om vare sig terräng eller befolkningsgrupper. Till exempel fastställdes många av gränserna utifrån längd­grader eller matematiska kriterier.

”Vi har dragit linjer där ingen vit man har varit tidigare. Vi har delat ut berg, floder och sjöar till varandra utan att veta var de ligger”, sade den brittiske premiärministern lord Salisbury år 1890.

Kanske är du intresserad av...