The Protected Art Archive/Imageselect

Varför tillhör Guantánamo USA?

USA hyr ett område av Guantánamobukten, som i dag används som fångläger. Amerikanerna skickar varje år en check till Kuba, vilket de hävdar legitimerar deras vistelse på basen.

Den amerikanska flottbasen vid Guantánamobukten i Kuba är en kvarleva från det spansk-amerikanska kriget 1898.

Efter kriget övertog USA flera spanska kolonier – bland annat Kuba.

För att dra ut sina styrkor ur landet krävde amerikanerna att Kubas nya författning skulle ge USA lov att äga ett 116 km² stort område vid Guantánamobukten.

De hårt pressade kubanerna gick 1901 med på avtalet, som gav amerikanerna herravälde över området på obegränsad tid.

Omkring fyrtio särskilda fångar finns fortfarande på basen vid Guantánamo.

© AF Archive/Imageselect

Sedan dess har USA varje år skickat en check med ett mindre hyresbelopp till Kuba.

Checken har emellertid lösts in endast en gång sedan 1959, då en revolution gjorde Kuba kommunistiskt.

Enligt Kubas tidigare president Fidel Castro löstes den första checken efter revolutionen in av misstag.

Kuba har upprepade ­gånger försökt annullera avtalet från 1901, men USA hävdar att inlösandet av checken är ett erkännande av USA:s rätt till området.

Kubanerna å sin sida anser att avtalet är ogiltigt, eftersom det ingicks efter påtryckningar.

Sedan 2002 har USA använt Guantánamobasen som fångläger för särskilda fångar från USA:s krig i Afghanistan.