Library of Congress

Vad hade Columbus med till Amerika?

Under resan över Atlanten hade Columbus och besättningen räknat med att deras viktigaste last var ett brev. I stället visade det sig vara glaspärlor.

Mellan 1492 och 1502 reste Christofer Columbus fyra gånger till Nya ­världen.

Planen var från början att hitta en västlig rutt till de lukrativa kryd­d- och sidenmarknaderna i Asien, men i stället stötte han på en dittills okänd kontinent – Amerika.

På den första resan hade Columbus med sig saker som skulle underlätta handeln med asiaterna – såsom ett officiellt brev från den spanske kungen Ferdinand II och drottning Isabella.

Brevet blev inte nödvändigt, eftersom Columbus i stället mötte ursprungsbefolkningen på dagens Bahamas.

Han insåg snabbt att de aldrig hade sett glas förr och inte heller kände till järn.

© Shutterstock

Därför gav han de infödda glaspärlor, små bjällror och skospännen i utbyte mot bland annat guld och kryddor, som var värt ­betydligt mer för européerna.

Columbus skrev i sin dagbok: ”Vi gav dem många föremål av ringa värde, och det var otroligt att se hur glada och vänligt ställda till oss det gjorde dem.”

På sina efterföljande resor medförde Columbus betydligt mer, bland annat boskap och grönsaker, för att underlätta livet i Nya världen.