Quiz: Kolonier

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hongkong och Macao var en gång i tiden europeiska kolonier. Hongkong var brittiskt – men vilket land hörde Macao till?

Nederländerna, som själva har ett förflutet som kolonialmakt, var en gång själv en del av ett annat land. Vilket?

År 1803 var 21 straffångar bland de första kolonisatörerna på Van Diemens Land. Vad heter den brittiska straffkolonin i dag?

Belize i Centralamerika var tidigare en brittisk koloni under ett annat namn? Vilket?

De flesta länder i Sydamerika är tidigare spanska kolonier – med ett enda undantag. Vilket?

Spaniens tid som kolonialmakt i Nordamerika var ett fiasko. Vilken av USA:s delstater var ursprungligen en spansk koloni?

På 1880-talet försökte Tyskland få fotfäste som kolonialmakt i Afrika. Vilket land var en tysk koloni från 1884 till 1920?

Sri Lanka har ockuperats av tre olika europeiska länder. Två av dem var Portugal och Nederländerna. Vilket var det tredje?

År 1813 överlät Storbritannien under 15 månader en karibisk ö till Sverige. Vad heter den lilla ön?

När blev den tidigare brittiska kolonin Kenya ett självständigt land?

De första europeiska invånarna i Australien var brittiska straffångar. När kom de första fångarna till Australien?

Vilket imperium täckte en gång nära 25 procent av jordens landområden?

Karthago, det antika Roms ärkefiende, var ursprungligen en koloni. Vilka grundade den senare stormakten?

De tre västindiska öarna Saint Thomas, Saint John och Saint Croix, som i dag hör till USA, var tidigare kolonier under ...

Jamestown var Storbritanniens första framgångsrika koloni i Nordamerika. I vilken nuvarande delstat låg denna koloni?

Kolonin stod under franskt herravälde mellan åren 1887 och 1954. Åren 1955–75 var en del av besittningarna hemvist för ett våldsamt krig och i en annan del av den då f d kolonin dödades 25 % av befolkningen av röda khmererna. Vilken koloni?

Kanske är du intresserad av...