Brittiska imperiet: En kolonialmakts storhet och fall

Avvecklingen av Brittiska imperiets kolonier tog lång tid och var samtidigt avslutningen på en av världens mest framgångsrika kolonialmakters historia.

Avvecklingen av Brittiska imperiets kolonier tog lång tid och var samtidigt avslutningen på en av världens mest framgångsrika kolonialmakters historia.

Wikipedia

Med territorier på alla världens kontinenter var Brittiska imperiet världshistoriens ­största kolonialmakt, när det var som störst år 1921.

Imperiet bestod av alla de områden som britterna med militär makt hade erövrat, och tillsammans bildade kolonier, mandatområden, dominions och protektorat det gigantiska imperiet.

De erövrade områdena stod samtliga under ­brittisk kontroll.

Kina var sista kolonin

Den brittiska expansionen inleddes redan på 1500-talet med erövringen av Wales och slutade först strax efter första världskriget.

Själva avkoloniseringen skedde dock först under årtiondena efter andra världskriget, då en lång rad länder krävde självständighet.

År 1997 avstod Storbritannien landets sista koloni, Hongkong, till Kina som en administrativ region.