Wikipedia

Brittiska imperiet: En kolonialmakts storhet och fall

Avvecklingen av Brittiska imperiets kolonier tog lång tid och var samtidigt avslutningen på en av världens mest framgångsrika kolonialmakters historia.

Med territorier på alla världens kontinenter var Brittiska imperiet världshistoriens ­största kolonialmakt, när det var som störst år 1921.

Imperiet bestod av alla de områden som britterna med militär makt hade erövrat, och tillsammans bildade kolonier, mandatområden, dominions och protektorat det gigantiska imperiet.

De erövrade områdena stod samtliga under ­brittisk kontroll.

Karl II cirka 1660

I början av 1600-talet inledde ­engelsmännen sina koloniala äventyr på andra sidan haven. I hård konkurrens med bland annat Nederländerna och Spanien stred de om att få mark till den engelska kronan.

John Michael Wright, Culture Club/Getty Images

År 1660 härskade England över Brittiska öarna och hade besittningar i Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien.

Lloyd George 1921

År 1921 var Brittiska imperiet världshistoriens största, och cirka en fjärdedel av jordens befolkning levde på brittisk mark. År 1776 hade britterna dock mist en stor areal, när USA fick sin självständighet.

John Michael Wright, Culture Club/Getty Images

”Solen går aldrig ned över Brittiska imperiet”, löd ett talesätt från den tid då riket var världens största.

Boris Johnson 2020

I dag hör Brittiska imperiet till det förflutna. Den sista kolonin, Hongkong, överläts 1997 till Kina, och den brittiska arealen omfattar nu England, Skottland, Wales, Nordirland och Gibraltar.

En rad av de tidigare kolonierna är i dag frivilliga medlemmar av Samväldet (Commonwealth of Nations).

Därmed har de officiellt den brittiska regenten som stats­överhuvud, men länderna är helt självständiga.

Arno Mikkor

Länder som Kanada och Australien har kvar den brittiska regenten som statsöverhuvud, men Storbritannien har inget inflytande över länderna.

Kina var sista kolonin

Den brittiska expansionen inleddes redan på 1500-talet med erövringen av Wales och slutade först strax efter första världskriget.

Själva avkoloniseringen skedde dock först under årtiondena efter andra världskriget, då en lång rad länder krävde självständighet.

År 1997 avstod Storbritannien landets sista koloni, Hongkong, till Kina som en administrativ region.