Vulkanutbrott tog tusentals liv i London

Det största vulkanutbrottet i historisk tid dödade på 1200-talet en tredjedel av Londons invånare.

Forskarna räknar med att cirka 18 000 offer begravdes i massgravar i östra London.

Ett okänt vulkanutbrott på 1200- talet dödade en tredjedel av invånarna i London. Den slutsatsen drar en grupp arkeologer, sedan de undersökt en del av omkring 10 500 skelett, som för några år sedan hittades i massgravar i östra London.

”Det var det största vulkanutbrottet i historisk tid”, säger vulkanologen Bill McGuire till tidningen The Guardian.

Forskarna tror att antalet döda i London kan ha uppgått till 18 000.

Dödade av luftföroreningar

Tidigare trodde man att offren dött av pesten på 1300-talet, men kol 14-analyser avslöjade att skeletten var hundra år äldre än så. Källor från perioden berättar också om en massdöd i England: ”Otaliga fattiga dog, och deras kroppar låg runt omkring, uppsvullna av matbrist”, skrev en munk år 1258.

Geologiska data från hela världen visar att atmosfären under just denna tid var full av aska och svavelgaser efter ett vulkanutbrott. Enligt forskarna blockerade askan solstrålningen, vilket ledde till missväxt och massdöd över hela Europa. Vulkanologerna räknar med att det katastrofala vulkanutbrottet skedde i antingen Amerika eller Indonesien.