Varför brukar orkaner få kvinnonamn?

Vad är anledningen till att alla orkaner brukar få namn efter kvinnor?

Kopplingen mellan kvinnor och förödande orkaner ledde till en del dåliga skämt.

År 1941 kom romanen "Storm", om en orkan som kallades Maria. Boken inspirerade till ett standardiserat namngiv­nings­­system för orkaner baserat på kvinnonamn.

Eftersom orkaner brukar vara oförutsägbara, ledde denna praxis till en hel del lustig­heter – på kvinnornas bekostnad. Systemet var i kraft fram till 1978, då talesmän för kvinnors lika rättigheter krävde att orkaner även skulle kunna bära manliga namn, och så blev det.

Namngivningen baseras på listor med namn som återanvänds. Extremt kraftiga orkaner, t ex Katrina år 2005, ersätts dock med ett annat namn på K, för att namnet Katrina i fortsätt­ningen bara ska syfta på just 2005 års orkan.