Titanic lurades på kollisionskurs av norrsken

Elektriskt laddade partiklar från ovanligt kraftigt norrsken kan ha påverkat fartygets kompass, hävdar forskare.

Medan Titanic den 15 april 1912 var på väg från Europa till Nordamerika påverkade norrskenets elektriskt laddade partiklar det luxuösa passagerarfartygets kompassnål, hävdar den amerikanska meteorologen Mila Zinkova.

I sin avhandling, som nyligen publicerades i den amerikanska tidskriften Weather, argumenterar Mila Zinkova för att ovanligt kraftigt norrsken kan ha lett till att Titanic avvek från den planerade kursen utan att besättningen märkte det.

Resultatet blev att Titanic kolliderade med ett isberg, tog in vatten och sjönk. Katastrofen kostade över 1 500 passagerare och besättningsmedlemmar livet, medan drygt 700 överlevde.

Titanic lämnade Queenstown (i dag Cobh) i Irland den 11 april 1912 – med kurs mot New York. Fartyget färdades längs den södra gränsen för synligt norrsken (det röda strecket).
Klockan två på natten den 15 april gick fartyget på ett isberg i Atlanten och sjönk.

© Shutterstock

Norrskenet var ovanligt kraftigt

Norrskenet nämndes redan under sjöförhöret i London fjorton dagar efter olyckan:

“Månen syntes inte, men norrskenet lyste som månstrålar, som sköt upp från den norra horisonten”, berättade styrmannen James Bisset, som befann sig ombord på RMS Carpathia, som försökte komma till Titanics undsättning.

Enligt Mila Zinkova var norrskenet så kraftigt att det hjälpte besättningarna på tillskyndande fartyg att få syn på överlevande i havet.

Norrsken orsakas av kosmisk strålning från solen. De elektriskt laddade partiklarna kan störa radiovågor av samma slag som Titanics telegrafist använde 1912.

© Public domain

Radioamatörer fick skulden

Sjöförhöret i London kom dessutom fram till att ”överambitiösa radioamatörer” bar en del av skulden till att så många omkommit, eftersom deras signaler hade stört den livsviktiga radiokommunikationen mellan Titanic och de fartyg som stävade mot henne.

Enligt Mila Zinkova är det mer sannolikt att norrsken även i det avseendet spelade en avgörande roll.

”På den tiden visste man inte så mycket om att geomagnetiska stormar (såsom norrsken red.) kan hämma radiokommunikation och att det kan ha gjort det svårt för fartyg i närheten att ta emot nödsignaler”, förklarar Mila Zinkova.