Getty Images
Nyassyriska riket klimat torka

Svår torka blev slutet för nyassyriska riket

Inom loppet av bara några år föll det mäktiga nyassyriska riket i dagens Irak, och dess största städer lades i ruiner.

Studier har visat att ett av forntidens största mysterier, nyassyriska rikets fall, berodde på klimatförändringar som påminner om dem vi står inför i dag.

Omkring år 670 före Kristus härskade assyrierna i dagens Irak över världens dittills största rike. Bara några årtionden senare hade riket utplånats av sina tidigare så underlägsna fiender, och huvudstaden Nineve med sina tolv kilometer försvarsmurar lagts i ruiner.

Droppstenar avslöjar nederbörd och temperatur

För historikerna har det varit en gåta hur riket kunde falla så snabbt, men enligt en studie av forskare vid Yale University och California State University i USA berodde assyriernas fall på klimatförändringar.

Forskarna undersökte syrehalten i droppstenar i en grotta 30 mil från Nineves ruiner. Utifrån syrehalten kunde de kartlägga nederbörden och temperaturen i området under de senaste fyratusen åren.

Nyassyriska riket krig torka

Under loppet av några århundraden erövrade assyrierna enorma områden och byggde upp forntidens dittills största rike, som kännetecknades av en extrem brutalitet och deportering av hela folkslag.

© Shutterstock

Nyassyriska riket blev Orientens lejon

883 före Kristus

Assyrierna erövrar sina grannstater.

671 före Kristus

Egypten besegras. Nyassyriska riket når sin största utbredning.

612 före Kristus

Nyassyriska riket och dess huvudstad Nineve utplånas av sina fiender.

Drabbades av 125 års torka

Analysen visade att det assyriska kärnlandet från cirka år 675 före Kristus drabbades av en extrem torka som varade i 125 år. Rikets nedgångsperiod, som började cirka år 660 före Kristus, sammanföll med den långa torkperioden.

För assyrierna, som var helt beroende av jordbruket, blev de uteblivna regnen en katastrof som gjorde att deras rike gick under.

Enligt forskarna visade studien hur stora konsekvenser långvarig torka kan få, både då och i dag.