Shutterstock

Skandinaverna fick pest först

Ny forskning avslöjar att böldpesten sannolikt inte spred sig från Medelhavet till resten av Europa som vi trott. Den dödliga sjukdomen slog till först i Norden.

Historiker har antagit att den så kallade justinianska pesten kom till Europa med sydeuropeiska handelsfartyg, som hade besökt Indien och Afrika. Från Medelhavet ska böldpesten åren 541–549 ha spridit sig upp genom världsdelen. Undersökningar utförda av forskare vid University of Cambridge ifrågasätter emellertid den teorin.

Forskarna har undersökt pestoffer i Nordeuropa – bland annat en anglosaxisk grav i Cambridgeshire i centrala England. Det visade sig att den döde haft böldpest långt före år 541.

Resultatet av undersökningarna gör att forskarna antar att pesten kom till Europa i två omgångar: Först via en nordlig rutt genom Baltikum till Skandinavien och Brittiska öarna och sedan via en sydlig rutt över Medelhavet.

Böldpesten på 500-talet orsakades av samma bakterie, Yersinia pestis, som orsakade digerdöden på 1300-talet.

© Walters Art Museum, Josse Lieferinxe

Skriftliga källor ledde historiker på avvägar

”Vi har haft en tendens att börja med de skriftliga källorna, som berättar att pesten anlände till Pelusium i Egypten och spreds därifrån. Sedan har vi anpassat de arkeologiska och genetiska bevisen efter de källorna”, förklarar historieprofessorn Peter Sarris vid University of Cambridge.

”Den metoden kan vi inte längre tillämpa. Ankomsten av böldpesten i Medelhavet omkring år 541 och dess ursprungliga ankomst i England möjligtvis lite tidigare kan ha varit resultatet av två separata, men relaterade spridningsvägar”, påpekar professor Sarris.