Quiz: Historiska jordskalv

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Det våldsamma jordskalv som 1906 anställde svår förödelse i San Francisco inträffade som följd av rörelser i San Andreas-förkastningen. Men vem var egentligen denne Andreas?

En jordbävning år 464 f Kr förstörde stora delar av Sparta. En av följderna var ett slavuppror i stadsstaten. Jordskalvet hade emellertid också en annan konkret konsekvens på lite längre sikt. Vilken?

Den 21 maj 1382 kallade ärkebiskopen av Canterbury till ett kyrkomöte i London. Mötet kom senare att kallas Jordskalvssynoden. Vadan detta namn?

Hur kom det sig att jordskalvet i gränslandet mellan Bolivia och Chile 1877 ledde till krig mellan de båda grannländerna?

Vem var Giuseppe Mercalli (1850–1914)?

Italienaren Raffaele Bendandi (1893–1979) hade turen att förutsäga en rad jordskalv med en pseudovetenskaplig metod, som han själv hade utvecklat. Hur förhöll sig Benito Mussolini till detta i ett beslut år 1928?

Kanske är du intresserad av...