Quiz: Epidemier

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vad var en av konsekvenserna av Justinianska pesten, som dödade upp mot hälften av befolkningen i det östromerska riket under 541-542?

Digerdöden, som härjade i Europa åren 1346-50, kallas på många andra språk för "den svarta döden", varför då?

Vad gjorde smittkoppsepidemin 1633-34 i New England med den indianska ursprungsbefolkningen?

Vilken roll spelade tyfus under Napoleons reträtt från Ryssland 1812?

Vad anser man var en av orsakerna till den snabba spridningen av spanska sjukan, en elakartad influensa, som kostade 3-4 % av världens befolkning livet 1918?

Hur långt tillbaka i historien har vetenskapen spårat den smittsamma lungsjukdomen tuberkulos?

Kanske är du intresserad av...