Shutterstock

Pyroman förstör Påsköns berömda statyer

En anlagd brand har skadat ett flertal av stenstatyerna på Påskön – flera av dem har spruckit av värmen och färgats svarta av sot.

När man pratar om Påskön tänker många säkert på öns berömda stenstatyer, de så kallade moai.

Öns invånare är oerhört måna om de drygt tusen moai, som skapades under perioden mellan år 1250 och 1500.

Nyligen härjade emellertid en naturbrand på stora delar av ön och förutom att landskapet drabbats hårt har många av de stora stenstatyerna färgats svarta av sot eller spruckit av värmen.

Branden skövlade drygt 1 000 hektar av öns nationalpark och drog fram precis i ett område där det står flera hundra moai.

För öns invånare är det värsta av allt dock vissheten om att branden var anlagd – och med stor sannolikhet orsakades av en pyroman som fortfarande är på fri fot.

Flera hundra av Påsköns drygt tusen stenstatyer skadades av branden.

© Shutterstock

Permanenta skador

I ett inlägg på Rapa Nui kommuns Facebook-sida beskrivs skadorna som ”oåterkalleliga och med konsekvenser utöver vad som är synligt för ögat [...] Moai[statyerna] är helt förkolnade.”

Även öns borgmästare Pedro Edmunds Paoa anser att skadorna är permanenta: ”När en ursprunglig och symbolladdad sten spricker kan den inte räddas – oavsett hur många miljoner euro eller dollar som spenderas.”

Enligt parkens personal var det omöjligt att få branden under kontroll, eftersom det fanns för få frivilliga som kunde hjälpa till.